سه شنبه | ۰۶ مهر ۱۴۰۰
گزینش داوطلبان برای تصدی منصب قضا هر ساله به دو صورت جذب عمومی و جذب اختصاصی صورت می پذیرد. در جذب اختصاصی که توسط قوه قضائیه انجام می شود، داوطلب از شرکت در آزمون معاف است و پذیرش بر اساس مصاحبه های علمی می باشد. اما در شیوه جذب عمومی داوطلبان باید در آزمونی که توسط سازمان سنجش برگزار می شود، شرکت کنند. طبق روال سال های گذشته آزمون قضاوت به صورت مشترک برای دانش آموختگان حوزوی و دانشگاهی معمولا 21 مرکز استان برگزار می شود و داوطلبان باید با دریافت کارت ورود به جلسه و اطلاع از آدرس حوزه های امتحانی برای حضور در محل آزمون اقدام نمایند. زمان برگزاری آزمون جذب عمومی همان طور که می دانید، آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا در دو بازه زمانی متفاوت انجام می شود و هر یک متقاضیان دانشگاهی و حوزوی می بایست پس از اطلاع از زمان و محل برگزاری آزمون، اقدامات لازم از جمله دریافت کارت ورود به جلسه خود را برای حضور در این رقابت، به انجام برسانند. زمان اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برای جذب عمومی، 2 آبان ماه 99 می باشد و داوطلبان ملزم به تکمیل مراحل ثبت نام و دقت در ارائه اطلاعات مربوطه در موعد مقرر شده، می باشند