سه شنبه | ۰۶ مهر ۱۴۰۰

 

زمان و مواد آزمون شفاهی داوطلبان حوزوی و دانشگاهی جذب عمومی سال ۹۹ اعلام شد.
مصاحبه‌ها از مردادماه آغاز می‌شود و زمان دقیق به صورت تلفنی به داوطلب اعلام می‌شود.
برای مشاهده جزییات مصاحبه داوطلبان دانشگاهی قضاوت ۹۹ وارد لینک شوید:

کلیک کنید

همچنین برای مشاهده جزییات مصاحبه داوطلبان حوزوی قضاوت ۹۹ وارد لینک شوید:

کلیک کنید