سه شنبه | ۰۶ مهر ۱۴۰۰

روز ۱۰ خرداد یک نشست هم‌اندیشی با موضوع «آینده‌پژوهی نهاد وکالت» در اسکودا برگزار شد.

در ابتدای جلسه رئیس اسکودا مراد از این اصطلاح را چنین توصیف کرد: «قرار گرفتن در جایگاه چهل سال آینده و مشاهده گذشته، تا بدین وسیله با مطالعات بتوانیم مسیر راهی دقیق و صحیح را ترسیم کنیم.»

بر اساس گزارش روابط‌عمومی اسکودا، ضرورت استفاده و بهره‌مندی از نظرات اساتید و صاحبنظران حول محور آینده‌پژوهی نهاد وکالت و لزوم بررسی در جنبه‌های مختلف مانند رویکردهای اجتماعی، مقولات اقتصادی مانند بازنشستگی و تعاونی‌های مختلف در جهت حمایت از وکلا، رویکردهای علمی مانند آزمون‌های استاندارد برای ورود کارآموزان و آموزش مفید و موثر برای وکلای دادگستری، رویکردهای تقنینی و صنفی نظیر حمایت از وکلای دادگستری، مصونیت‌های وکلا، جلوگیری از مداخله‌های بیجا که منجر به تضعیف نهاد وکالت خواهد شد، مقولات خودانتظامی و همچنین حضور موثر در نهادهای قانونگذاری از مباحث مطروحه در این نشست بود.

حضار درخصوص ضرورت تقویت پژوهشکده و تاسیس اندیشگاه به توافق رسیدند و برگزاری همایش ملی آینده‌نگری نهاد وکالت در شهریور ماه توسط اسکودا نیز به تصویب رسید.