سه شنبه | ۰۶ مهر ۱۴۰۰

 

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور


آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
▪️ این آیین‌نامه ۳۴۲ ماده‌ای که روز ۲۸ اردیبهشت به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده، جایگزین آیین نامه مصوب سال ۱۳۸۴ شده است.