تلفن : 021-66414848 (15 خط)
ایمیل : Info@chatredanesh.com

 

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور


آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
▪️ این آیین‌نامه ۳۴۲ ماده‌ای که روز ۲۸ اردیبهشت به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده، جایگزین آیین نامه مصوب سال ۱۳۸۴ شده است.