سه شنبه | ۰۶ مهر ۱۴۰۰

دانشکده حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز صبح امروز با حضور وزیر دادگستری افتتاح شد.دانشکده حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز صبح امروز شنبه اول خرداد ۱۴۰۰ با حضور سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری افتتاح شد.

سیدعلیرضا آوایی در حاشیه افتتاح دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشحالم از اینکه موفق شدم در جلسه‌ای که برگزار شد و افتتاح دانشکده حقوق و علوم سیاسی شرکت کنم. ارزش این افتتاح در اصل در راستای ارتقای سطح حقوقی استان و استفاده بیشتر از ظرفیت اساتید حقوق با توجه به مجموعه استعدادهای موجود خواهد بود.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به افتتاح دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، افزود: فکر می‌کنم که این قدم بزرگ و مبارکی در جهت اعتلای علم حقوق و قانون‌مندتر شدن روند مسائل کشور خواهد بود.

وزیر دادگستری تاکید کرد: هرچه دانشکده‌های حقوق قوی‌تر و فعال‌تر و دانش‌آموختگان این رشته بیشتر باشند، حتما برای به صحیح جریان افتادن امور و قانونی‌تر شدن کارهای کشور به ما کمک خواهد کرد.