سه شنبه | ۰۶ مهر ۱۴۰۰

به نقل از ایرنا، ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش کشور درباره  زمان برگزاری آزمون وکالت که یکی از آزمون های معوقه سال ۹۹ است، اظهار داشت: سازمان سنجش و وزارت بهداشت به صورت فشرده در حال تهیه یک چارچوب زمانی برای اعلام زمان برگزاری آزمون های معوقه مثل وکالت،زبان و آزمون بین المللی تا دو هفته آینده هستند.

وی تصریح کرد: سازمان سنجش آموزش کشور با وزارت بهداشت درباره چارچوب اعلام برنامه های زمانی این آزمون های معوقه مکاتباتی کرد و بین یک تا ۲ هفته آینده، چارچوب برنامه های زمانی را در مورد آزمون های تعویقی اعلام می کنیم.