سه شنبه | ۰۶ مهر ۱۴۰۰
«چک موردی» در تبصره ۲ ذيل ماده (۶) اصلاحی سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک پیش‌بینی شده و از نوآوری‌های این قانون است.

به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود.

 

دانلود بخشنامه چک موردی