با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره تست زنی 1 روزه ویژه آزمون دکتری1400دوره تست زنی 1 روزه ویژه آزمون دکتری1400


حقوق خصوصی

شهریه (تومان)

کل ساعت

ساعت

روز

نام استاد

 نام درس 

300/000 19 - 9 10 شنبـــــــه – 9 اسفنـــد استاد بنی صدر متــون فقـــه
300/000 19 - 9 10 چهارشنبه – 13 اسفند دکتر حقیقـــــت حقوق تجارت
300/000 19 - 9 10 پنجشنبه – 14 اسفنــد دکتر جعفـــــــری حقوق مدنـــی


حقوق جزا و جرم شناسی

شهریه (تومان)

کل ساعت

ساعت

روز

نام استاد

 نام درس 

300/000 19 - 9 10 جمعــه – 8 اسفنــــــد دکتر رایجیــــان جرم شناسی
300/000 19 - 9 10 یکشنبه – 10 اسفنــــد دکتـــــر غلامــــی جزای عمومی اختصاصی
300/000 19 - 9 10 دوشنبـــه – 11 اسفنـــد دکتـــــر غلامــــی آ. د کیفــری
300/000 19 - 9 10 سه شنبه – 12 اسفند استاد بنی صدر متون فقـــه


حقوق بین الملل عمومی

شهریه (تومان)

کل ساعت

ساعت

روز

نام استاد

 نام درس 

300/000 19 - 9 10 شنبـــــه – 9 اسفند دکتر علیزاده حقوق بین الملل عمومی
300/000 19 - 9 10 دوشنبه – 11 اسفند دکتر علیزاده حقوق سازمانهای بین الملل
برچسب ها: دوره تست زنی 1 روزه ویژه آزمون دکتری1400