با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره فشرده آمادگی دکتری 98


دوره فشرده آمادگی دکتری 98
حقوق خصوصی

نام درس

نام استاد

روز

ساعت کل ساعت

شهریه

متون فقه

استاد بنی صدر

چهارشنبه

15-20 25

500/000

حقوق مدنی

دکتر قربانی

پنجشنبه 9-14 30

600/000

حقوق تجارت

دکتر قربانی

پنجشنبه

15-20 30

600/000

زبان عمومی

دکتر مجیدی

جمعه

9-14 30

600/000

استعداد تحصیلی

دکتر عرفانیان

شنبه


15-20 25

500/000
 
حقوق جزا

نام درس

نام استاد

روز

ساعت کل ساعت

شهریه

متون فقه

استاد بنی صدر

چهارشنبه

12-15 15

300/000

حقوق جزا

دکتر زارع

چهارشنبه 16-21 30

600/000

آیین دادرسی کیفری

دکتر تبریزی

پنجشنبه

9-14 25

500/000

جرم شناسی

دکتر رایجیان

پنجشنبه 15-20 25

500/000

زبان عمومی

دکتر مجیدی

جمعه

9-14 30

600/000

استعداد تحصیلی دکتر عرفانیان

شنبه

15-20 25 500/000


 
حقوق بین الملل

نام درس

نام استاد

روز

ساعت کل ساعت

شهریه

حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی

دکتر یعقوبی

چهارشنبه 15-20 30

600/000

زبان عمومی

دکتر مجیدی

پنجشنبه

9-14 30

600/000

استعداد تحصیلی

دکتر عرفانیان

شنبه 15-20 25

500/000


پرداخت 50% از شهریه پس از قبولی.
-شرکت کنندگان این دوره از 30% تخفیف کلاس نکته و تست یک روزه برخوردار می شوند.
-انتقال و انصراف در این دوره امکان پذیر نمی باشدبرچسب ها: دوره فشرده آمادگی دکتری 98