كلاس هاي آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ٩٧


دوره آمادگی کارشناسی ارشد97

حقوق خصوصی
نام درس نام استاد روز و تاریخ ساعت کل ساعت شهریه
متون فقه استاد بنی صدر یکشنبه 13-18 70 580/000
آیین دادرسی مدنی استاد قائم مقامی
دوشنبه 14-20 60 480/000
حقوق مدنی استاد یوسفی چهار شنبه 13-20 100 780/000
حقوق تجارت استاد ارشدی پنج شنبه 13-20 70 580/000
متون حقوقی استاد علیزاده جمعه 14-20 60 480/000


حقوق جزا

نام درس نام استاد روز و تاریخ ساعت کل ساعت شهریه
متون فقه استاد بنی صدر یکشنبه 13-18 70 580/000
حقوق جزا دکتر زارع چهار شنبه 13-20 80 680/000
آیین دادرسی کیفری دکتر عباس زاده
پنج شنبه 14-20 60 480/000
متون حقوقی استاد علیزاده جمعه 14-20 60 480/000


حقوق تجارت بین الملل

نام درس نام استاد روز و تاریخ ساعت کل ساعت شهریه
حقوق بین الملل عمومی استاد علیزاده جمعه 10-12 40 420/000
حقوق بین الملل خصوصی استاد علیزاده جمعه 12-14 25 250/000
حقوق مدنی استاد یوسفی چهار شنبه 13-20 100 780/000
حقوق تجارت استاد ارشدی پنج شنبه 13-20 70 580/000
متون حقوقی استاد علیزاده جمعه 14-20 60 480/000

حقوق بین الملل

نام درس نام استاد روز و تاریخ ساعت کل ساعت شهریه
حقوق اساسی استاد یعقوبی دوشنبه 15-20 35 300/000
حقوق بین الملل عمومی استاد علیزاده جمعه 10-12 40 420/000
حقوق بین الملل خصوصی استاد علیزاده جمعه 12-14 25 250/000
حقوق مدنی(تعهدات) استاد یوسفی چهار شنبه 13-20 35 300/000
متون حقوقی استاد علیزاده جمعه 14-20 60 480/000


حقوق عمومی

نام درس نام استاد روز و تاریخ ساعت کل ساعت شهریه
متون فقه استاد بنی صدر یکشنبه 13-18 70 580/000
حقوق اساسی استاد یعقوبی دوشنبه 15-20 35 300/000
حقوق اداری استاد یعقوبی دوشنبه 13-15 25 250/000
حقوق بین الملل عمومی استاد علیزاده جمعه 10-12 30 300/000
متون حقوقی استاد علیزاده جمعه 14-20 60 480/000
جهت دریافت بودجه بندی 10 مرحله آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد 97 کلیک کنید.

لیست تخفیفات آموزشی برای دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 97

فارغ التحصیلان دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و علوم قضایی 30 درصد
دارندگان معدل بالای 18 20 درصد
خانواده های معظم شاهد، ایثارگر و جانباز 20 درصد
دارندگان معرفی نامه از مدیران گروه های حقوق دانشگاهی سراسر کشور 15 درصد
دارندگان معرفی نامه از مدیران انجمن های علمی دانشکده های حقوق سراسر کشور 10 درصد
دارندگان سابقه تحصیلی در موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش(کلاس های آموزشی، آزمون های آزمایشی) برای دو سال متوالی 30 درصد و برای سه سال متوالی یا بیشتر 40 درصد
سایر موسسات (فقط موسسات آموزش عالی آزاد) با ارائه مدرک 20 درصد
افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی (کمیته امداد، سازمان بهزیستی و ...) 40 درصد
پرسنل محترم نیروی های مسلح جمهوری اسلامی ایران و خانواده های آنان 20 درصد
استفاده کنندگان بسته های آموزشی چتر دانش 10 درصد


** ثبت نام تکدرس شامل تخفیفات فوق نمی باشد. **
برچسب ها: دوره آمادگی کارشناسی ارشد٩٧