با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
3 مرحله آزمون آزمایشی ویژه وکالت 993 مـــرحله آزمـــون آزمایشـــی
100% شبیه سازی شده با آزمون اصلی وکالت 99

 

مجازی
آزمون جامع با تاکید به سوالات پر تکرار آزمون وکالت


تاریخ برگزاری: 99/11/17

آزمون شماره (1) جمع بندی

 مواد درسی 

آزمون جامع با تاکید بر سوالات پر تکرار آزمون های وکالت کلیه دروس
تاریخ برگزاری: 99/12/08 آزمون شماره (2) مرور مواد درسی
آزمون جامع با تاکید بر مواد مهم قانونی  کلیه دروس
تاریخ برگزاری: 99/12/15 آزمون شماره (3) تثبیت مواد درسی
آزمون جامع با تاکید بر قوانین خاص کلیه دروس

شهریه: 200/000 تومانبرچسب ها: 3 مرحله آزمون آزمایشی ویژه وکالت 99