با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
6 مرحله آزمون آزمایشی ویژه آمادگی وکالت 996 مرحله آزمون آزمایشی

ویژه آمادگی وکالت 1399

 

اولین آزمون: 5 دی ماه
قیمت: 300000 تومان

☑️3 مرحله طبقه بندی شده
☑️1 مرحله جمع بندی
☑️1 مرحله مرور
☑️1 مرحله تثبیت

برچسب ها: 6 مرحله آزمون آزمایشی ویژه آمادگی وکالت 99