با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره آموزشی تست زنی پیشرفته ویژه آمادگی آزمون وکالتدوره آموزشی تست زنی پیشرفته ویژه آمادگی آزمون وکالت 99


شهریه (تومان)

ساعت

تاریخ

روز

نام استاد

نام درس

270/000 19 - 9 9 - 10 بهمن پنجشنبه - جمعه دکتر قربانی حقوق تجارت
270/000 19 - 9 16 - 17 بهمن پنجشنبه - جمعه دکتر زارع حقوق جزا
270/000 19 - 9 23 - 24 بهمن پنجشنبه - جمعه دکتر زارع آ.د.کیفری
270/000 19 - 9 30 - 1 اسفند پنجشنبه - جمعه استاد بنیصدر اصول فقه
270/000 19 - 9 7 - 8 اسفند پنجشنبه - جمعه دکتر زهره وند حقوق مدنی
270/000 19 - 9 14 - 15 اسفند پنجشنبه - جمعه استاد قائم مقامی آ.د.مدنی


☑️متقاضیان برگزاری دوره آنلاین به آدرس نمایندگی محل سکونت شهر خود مراجعه و در صورت عدم وجود نمایندگی، به آدرس اینترنتی http://pay.chatredanesh.com مراجعه و ثبت نام نمایند.(ثبت نام حداکثر تا 18 دی ماه)
☑️ثبت نام کنندگانی که زودتر اقدام به ثبت نام نمایند، تصویر فیش واریزی، آدرس کامل وکد پستی به شماره واتس آپ 09022414848 ارسال نمایند.(دوره 6 جلدی کتب تست زنی، دوره 6 جلدی 20 دوره آزمون وکالت و دوره 2 جلد قانون یار قوانین خاص به آدرس ثبت نام کننده ارسال میگردد.)
☑️متقاضیان دوره حضوری نیز علاوه بر بسته کمک آموزشی فوق الذکر پکیج بهداشتی کرونا و کارت شرکت در کلاس را یک روز قبل شروع دوره، از مسئول ثبت نام دریافت نمایند.برچسب ها: تست زنی پیشرفته