با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
آموزش تست زنی دوره 2 آمادگی آزمون وکالت 99آموزش تست زنی دوره 2 آمادگی آزمون وکالت 99


شهریه (تومان)

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

220/000 10 - 20 یکشنبه - 16 آذر دکتر زهره وند حقوق تجارت
220/000 10 - 20 دوشنبه - 17 آذر دکتر ترکمن حقوق مدنی
220/000 10 - 20 سه شنبه - 18 آذر استاد بنی صدر اصول فقه
220/000 10 - 20 چهارشنبه - 19 آذر دکتر زارع حقوق جزا
220/000 10 - 20 پنجشنبه - 20 آذر دکتر عمروانی آیین دادرسی مدنی
220/000 10 - 20 جمعه - 21 آذر دکتر غلامی آیین دادرسی کیفری


☑️ثبت نام کنندگان کلیه دروس از 1 درس به صورت رایگان بهره مند می گردند
☑️امکان ثبت نام کمتر از 3 درس وجود ندارد
☑️در این دوره انتقال و انصراف امکان پذیر نمی باشدبرچسب ها: آموزش تست زنی دوره 2 آمادگی آزمون وکالت 99