با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
کارگاههای جمع بندی ونکته گویی -آموزش تست زنی ویژه ارتقاء نمره خام آزمون وکالت۹۸

کارگاههای جمع بندی ونکته گویی -آموزش تست زنی ویژه ارتقاء نمره خام آزمون وکالت۹۸

استردادشهریه درصورت عدم رضایت از کیفیت حتی درساعت پایانی کلاس

ثببرچسب ها: کارگاههای جمع بندی ونکته گویی