با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
11 مرحله آزمون آزمایشی وکالت۹۸


اگر از آزمون اول جا مانده اید نگران نباشید دفترچه سوال وپاسخنامه آزمون اول بلافاصله پس از ثبت نام دراختیارتان قرار خواهد گرفت

یادآوری؛تحقیقات علمی جدید نشان داده است که امتحان دادن فقط برای به خاطر آوردن نیست ،بلکه هنگامی که امتحان می دهیم در همان زمان بهتر یادمی گیریم و امتحان دادن روش بهتری برای یادگرفتن است .امتحان دادن از دوباره خوانی و چند بار خواندن مطلب اثر بهترو موثرتری دارد .منبع:قلم چی
برچسب ها: آزمون وکالت