با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
نکته وتست موضوعی مفهومی آمادگی وکالت 98

نام دوره؛ دوره نکته و تست موضوعی -مفهومی
فلسفه تعریف دوره؛
بسیاری از داوطلبان آزمون وکالت علی رغم مطالعه زیادوتسلط علمی به دلیل تدریس تحلیلی اساتید در دانشگاهها،تشریحی بودن امتحانات پایان ترم ،عدم آشنایی با تست ضعیف ترین درصد را درآزمون کسب میکنند که بعضی از دوستان با داشتن تمکن مالی درآزمون های آزمایشی به دلیل ترس از کسب درصد پایین شرکت نمیکنند
لذا اتاق فکرچتردانش برنامه ای تدوین نموده که براساس برنامه ازقبل مشخص شده مباحث یا مواد مشخصی را مطالعه و درکلاس حضور پیدامی کند واساتید مجرب این دوره سوالاتی را طرح میکنند که هم چندین نکته آموزشی وهم شیوه صحیح پاسخگویی به تست وآشنایی با تله تست ها را نیز داشته باشد
لذا طبق رویه چتردانش پس ازحضور درجلسه اول،درصورت عدم رضایت کل شهریه مسترد خواهدگردید


مخاطبان دوره؛

داوطلبان باسابقه شرکت متوالی چند باره درآزمون(۸هزارنفرازشرکت کنندگان آزمون وکالت۹۷ازسال۹۱ الی۹۷هرسال شرکت نمودند

دانش آموختگان مقطع ارشد ودکتری،داوطلبانی که۶۰٪ مباحث را تاکنون مطالعه نموده اند


برچسب ها: نکته وتست موضوعی مفهومی