با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره جامع حقوق جزا ویژه وکالت 98


دوره جامع حقوق جزا ویژه وکالت 98

شروع: اسفند ماه


نام درس

نام استاد

روز

ساعت تدریس تست زنی

کل ساعت

شهریه

حقوق جزا

دکتر کامفر

یکشنبه 18-13 130 20

150

1/100/000

برچسب ها: دوره جامع حقوق جزا ویژه وکالت 98