با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره دوم وکالت۹۸«ظرفیت تکمیل »دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 98


نام درس

نام استاد

روز

ساعت تدریس تست زنی

کل ساعت

شهریه

حقوق تجارت

دکتر قربانی

دوشنبه 14-20 120 10

130

940/000

حقوق جزا

دکتر زارع

سه شنبه

9-13:30 120 10

130

940/000

آ. دادرسی کیفری

دکتر کامفر

سه شنبه

14:30-20 70 10

80

720/000

حقوق مدنی

استاد شعبانی

چهارشنبه

8-14 130 20

150

1/100/000

آ.دادرسی مدنی

دکتر عمروانی

چهارشنبه

14:30-20 70 10

80

720/000

اصول فقه

استاد سمیع پور

پنجشنبه

9-14 45 10

55

560/000ثبت نام تا 10 دی 20% تخفیف
تا 20 دی15%تخفیف
تا 30 دی 10%

555 ساعت آموزش به همراه 70 ساعت تست زنی

تخفیفات ویژه دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 98

ثبت نام کنندگان کلیه دروس از 30% تخفیف کلیه کتب موسسه به همراه مشاوره تخصصی

ثبت نام کنندگان 5 درس از 25% تخفیف کلیه کتب موسسه به همراه مشاوره تخصصی

ثبت نام کنندگان 4 درس از 20% تخفیف کلیه کتب موسسه به همراه مشاوره تخصصی

ثبت نام کنندگان 3 درس از 20% تخفیف کلیه کتب موسسه

ثبت نام کنندگان کمتر از 3 درس از 15% تخفیف کلیه کتب موسسه

بهره مندی از تخفیفات کتاب فقط یک بار امکان پذیر می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت نام: دو قطعه عکس 3x4 - یک برگ کپی شناسنامه و کپی کارت ملیبرچسب ها: دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 98