با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دعاوي مالکيت فکري -آقای دکتر محسن صادقی

 
دعاوي مالکيت فکري(چالش ها و راهکارها)کارگاه تاريخ ساعت استاد شهریه
دعاوي مالکيت فکري
10 اسفند
9-16 دکتر محسن صادقي عادی 200000تومان
دانشجو 150000تومانمحور هاي کارگاه دعاوي مالکيت فکري

محور اول آشنايي با مفاهيم و مصاديق حقوق مالکيت فکري
محور دوم آشنايي کاربردي با دعاوي حق اختراع و علامت و نام تجارتي در محيط فيزيکي و الکترونيکي
محور سوم آشنايي کاربردي با دعاوي کپي رايت در محيط فيزيکي و الکترونيکي
محور چهارم آشنايي کاربردي با دعاوي مرتيط با قرارداد هاي مرتبط با اموال فکري مانند قرارداد نشر يا قرارداد لايسنس
برچسب ها: (دعاوي مالکيت فکري(چالش ها و راهکارها