با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
برنامه کارگاه های کاربردی موسسه چتردانش تابستان 98برنامه کارگاه های کاربردی موسسه چتردانش تابستان 98
 

سرفصل

شهریه(ریال)

طول دوره

زمان برگزاری

تاریخ برگزاری

مدرس کارگاه

عنوان

ردیف

مشاهده سرفصل

3.000.000

6

ساعت

دوشنبه

16 - 18

98/04/10

98/04/17

98/04/24

آقای عباس بشیری

حقوق اراضی و املاک (برگزاری به صورت آنلاین)

1

مشاهده
سرفصل

2.000.000

8

ساعت

پنج شنبه

9 - 17

98/04/13

آقای دکتر غلامرضا ظریفی

قوانین و مقررات کار، تأمین اجتماعی و آیین دادرسی کار

2

مشاهده سرفصل

1.800.000

6

ساعت

یکشنبه

سه شنبه

19:30 - 16:30

 

98/04/16

98/04/18

آقای دکتر غلامرضا کامیار

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

3

مشاهده سرفصل

3.000.000

12

ساعت

پنجشنبه

جمعه

9 - 15

98/04/20

98/04/21

آقای عباس بشیری

حقوق اراضی و املاک

(دوره فشرده-مقدماتی)

4

مشاهده سرفصل

1.500.000

3

ساعت

یکشنبه

15 - 18

98/04/23

آقای دکتر حمیدرضا محمدباقری

موارد تعلق حق سرقفلی ، کسب و پیشه و تجارت و نحوه‌ی رسیدگی به دعاوی آن

5

مشاهده
سرفصل
1.300.000 3

ساعت
سه شنبه
16 - 19
98/04/25 آقای دکتر محسن اسماعیلی
قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه ی اجرایی آن 6
مشاهده سرفصل

2.000.000

8

ساعت

پنجشنبه

9 - 17

98/04/27

آقای دکتر رضا گلی

قاچاق کالا و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی

7

مشاهده سرفصل

2.000.000

8

ساعت

جمعه

17 - 9

98/05/18

آقای دکتر یوسف یعقوبی

اسناد تجاری در رویه قضایی(با تأکید بر قانون اصلاح قانون صدور چک

((97/08/13)

8

مشاهده سرفصل

1.300.000

4

ساعت

یکشنبه

16 - 20

98/04/30

آقای دکتر حسین سمیعی زنوز

پولشویی

9
مشاهده سرفصل

1.300.000


3

ساعت

سه شنبه

16 - 20

98/05/01

آقای دکتر نادر همایونی

قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

10

مشاهده سرفصل

1.600.000

5

ساعت

پنجشنبه

9 - 14

98/05/03

آقای دکتر سید احمد باختر

لایحه نویسی

11

مشاهده سرفصل 3.000.000 12
ساعت
یکشنبه
16 - 19

98/05/13
98/05/20
98/05/27
98/06/03
آقای عباس بشیری حقوق اراضی و املاک 12
مشاهده سرفصل

1.400.000

4

ساعت

دوشنبه

16 - 20

98/05/07

آقای بهرام کناریوندی

کاهش و افزایش سرمایه در شرکت‌ها

13

مشاهده سرفصل

2.000.000

8

ساعت

پنجشنبه

9 - 17

98/05/10

آقای دکتر یوسف قاسمی

تحلیل کاربردی قراردادهای تحقیق و توسعه تجاری سازی فناوری

14

مشاهده سرفصل

2.000.000

8

ساعت

جمعه

10:30 - 18:30

98/05/11

آقای مهندس عبدالکریم کریمیان

تعدیل در قراردادهای پیمانکاری و دعاوی ناشی از آن

15

مشاهده سرفصل

1.500.000

4

ساعت

سه شنبه

16 - 20

98/05/15

آقای دکتر سید احمد باختر

تحلیل کاربردی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

16

مشاهده سرفصل

2.000.000

8

ساعت

پنجشنبه

9 - 17

98/05/17

آقای دکتر محمدحسین حیدرپور

تنظیم شروط پرکاربرد قراردادهای تجاری بین‌المللی

17

مشاهده سرفصل

3.900.000

16
ساعت

پنجشنبه 17 – 9

جمعه

10:30 - 18:30

98/05/24

98/05/25

آقای دکتر نادر همایونی

قوانین و مقررات معاملات دولتی

18

مشاهده سرفصل

1.700.000

6

ساعت

یکشنبه

سه شنبه

16:30 – 19:30

98/06/03

98/06/05

آقای دکتر غلامرضا کامیار

سلب مالکیت برای اجرای طرح های عمومی

19

مشاهده سرفصل

2.000.000

8

ساعت

یکشنبه ها


16 - 20

98/06/03

98/06/10

آقای رحیم کشتکار

قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 1395)

20

مشاهده سرفصل

1.500.000

5

ساعت

دوشنبه

15 - 20

98/06/04

آقای دکتر حسن فضلی

واخواهی و اعتراض ثالث در رویه قضایی

21

مشاهده سرفصل

2.000.000

7

ساعت

پنجشنبه

9 - 15

98/06/07

آقای بهرام کناریوندی

حقوق کاربردی شرکت‌ها (دوره فشرده و کامل)

22

مشاهده سرفصل

2.000.000

8

ساعت

جمعه

10:30 - 18:30

98/06/08

آقای امیر امیری دیبا

آشنایی با قوانین و مقررات برنامه و بودجه کشور

23

مشاهده
سرفصل
2.000.000 8
ساعت
جمعه
10:30 - 18:30
98/06/08 آقای دکتر یوسف قاسمی
تحلیل کاربردی قراردادهای داخلی بین المللی محرمانگی و منع افشا (NDA) 24
مشاهده سرفصل

2.000.000

7

ساعت

پنجشنبه

9 - 16

98/06/14

آقای دکتر محسن اسماعیلی

داوری در قرارداد های ملکی

25

مشاهده سرفصل

2.000.000

7

ساعت

جمعه

17 - 9

98/06/15

آقای دکتر محمدعلی دادخواه

لایحه نویسی

26

مشاهده سرفصل

2.000.000

8

ساعت

یکشنبه

سه شنبه

15 - 19

98/06/24

98/06/26

آقای دکتر حمیدرضا محمد باقری

دعاوی ناشی از روابط موجر و مستأجر

27
مشاهده
سرفصل

2.000.000

8

ساعت

پنجشنبه

9 - 17

98/06/28


آقای دکتر مسعود منشدی

دوره جامع داوری

28
مشاهده سرفصل

2.000.000


8

ساعت

جمعه

9 - 17

98/06/29

آقای دکتر هدایت فرخانی

مسؤولیت اجتماعی شرکت های نفتی (CSR) و ضوابط زیست محیطی در قراردادها و فعالیت نفتی

29<;/>

برچسب ها: برنامه کارگاه های کاربردی موسسه چتردانش تابستان 98