با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
حقوق کاربردی ثبت عمومی

 

حقوق کاربردی ثبت عمومی


نظر به این که یکی از پیچیده ترین پرونده‌های مطروحه در محاکم دادگستری، پرونده‌های ثبتی و یا مرتبط با ثبت است، ضروری است قضات و وکلا جهت اتخاذ تصمیم مناسب و طرح دعوای صحیح و دفاع دقیق و متناسب فرایند ثبت املاک و اسناد را به نحو صحیح و دقیق بدانند. در این راستا دوره کاربردی ثبت عمومی برگزار می گردد:

 

مدرس دوره:

جناب آقای دکتر رضا کریمی منفرد ( مدرس دانشگاه، سر دفتر محترم اسناد رسمی 694 تهران، مشاور کمیسیون حقوقیکانون سر دفتران و دفتریاران مرکز)


سرفصل‌های کلی دوره:

Ø مقررات عمومی ثبت املاک

Ø آگهی های ثبتی

Ø اظهارنامه

Ø مراحل ثبت مقدماتی

Ø هیأت های رسیدگی کننده به ثبت املاک و اسناد

Ø تعارض در اسناد مالکیت

Øبخشی از مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی


مخاطب دوره:

ü کارآموزان وکالت و وکلا

ü مشاوران و کارشناسان حقوقی

ü سردفتران و دفتریاران

ü کارشناسان سازمان ها و دستگاه های اجرایی

ü دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره:

8 ساعت

زمان دوره:

جمعه 98/02/13 ساعت 18 - 10

شهریه:

1.500.000 ریال ریال


شرایط تخفیف:


v در صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ 98/02/04 شهریه ی کارگاه 1.200.000 ریال می باشد.

در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا می شود.

 

 
برچسب ها: حقوق کاربردی ثبت عمومی