با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
برنامه کارگاه های کاربردی موسسه چتردانش بهار 98برنامه کارگاه های کاربردی موسسه چتردانش بهار 98
سرفصل

شهریه(ریال)

طول دوره

زمان برگزاری

تاریخ برگزاری

مدرس کارگاه

عنوان

ردیف

مشاهده سرفصل

2.000.000

8

ساعت

پنجشنبه

9 - 17

98/01/22

آقای دکتر سیداحمد باختر

آقای دکتر رضا منکاوی

آیین نگارش حقوقی

مهارت های ارتقای فن بیان

1

مشاهده سرفصل

1.500.000

8

ساعت

پنج شنبه

9 - 17

98/02/05

آقای مهندس امیر امیری دیبا

آشنایی با قوانین و مقررات برنامه و بودجه کشور

2

مشاهده سرفصل

3.800.000

17

ساعت

بزودی اعلام میشود

بزودی اعلام

میشود

آقای دکتر مجید قربانی لاچوانی

قراردادنویسی

(دوره متوسط)

3

مشاهده سرفصل

2.000.000

10

ساعت

یکشنبه‌ها

16 - 18

98/02/08

98/02/15

98/02/22

98/02/29

98/03/12

آقای عباس بشیری

حقوق اراضی و املاک

4

مشاهده سرفصل

1.000.000

4

ساعت

سه شنبه ها

16 - 20

98/02/10

آقای دکتر سیداحمد باختر

تحلیل کاربردی ماده 477

قانون آیین دادرسی مدنی

5

مشاهده
سرفصل
1.500.000 8
ساعت
جمعه
10-18
98/02/13 آقای دکتر رضا
کریمی منفرد
حقوق کاربردی ثبت عمومی 6
مشاهده سرفصل

1.700.000

8

ساعت

دو شنبه ها

16 - 20

98/02/16

98/02/23

آقای رضا زمانی

آیین دادرسی مالیاتی با تاکیدبرنحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

7

مشاهده سرفصل

3.800.000

16

ساعت

پنجشنبه

9 – 17

جمعه

10:30-18:30

98/02/19

98/02/20

آقای دکتر یوسف یعقوبی

داوری و چگونگی رسیدگی به دعاوی آن

8

مشاهده سرفصل

1.500.000

8

ساعت

سه شنبه ها

15 - 19

98/02/24

98/02/31

آقای مهندس امیر امیری دیبا

اصول و روش های زمان بندی و بودجه بندی در پروژه های عمرانی

9
مشاهده سرفصل

3.000.000


10

ساعت

پنجشنبه

10 - 15

جمعه

10 - 15

98/02/26

98/02/27

آقای بهرام کناریوندی

حقوق کاربردی شرکت ها

(دوره فشرده)

10

مشاهده سرفصل

1.500.000

8

ساعت

پنجشنبه

9 - 17

98/03/2

آقای دکتر یوسف قاسمی

30

اشتباه حقوقیِ موثر در شکست استارتاپ ها در ایران

11

مشاهده سرفصل 1.000.000 4
ساعت
یکشنبه
15 - 19
98/03/19 آقای دکترحمیدرضا محمدباقری نحوه رسیدگی به دعاوی تخلیه در روابط موجر و مستاجر 12
مشاهده سرفصل

1.200.000

4

ساعت

دوشنبه

20-16

 

98/03/20

آقای عباس بشیری

قوانین تحدید و سلب مالکیت ( تملک ، مصادره ، ملی شدن )

13

مشاهده سرفصل

1.000.000

4

ساعت

دوشنبه

16 - 20

98/03/27

آقای دکتر محمدامیر دهستانی

جرایم رایانه ای در حقوق و رویه ی قضایی ایران با تاکید بر صلاحیت در جرایم رایانه ای

14

مشاهده سرفصل

2.800.000

12

ساعت

چهارشنبه

16 - 20

پنجشنبه

9-17

98/03/22

98/03/23

آقای دکتر نادر همایونی

حقوق مناقصات

15

مشاهده سرفصل

1.500.000

8

ساعت

جمعه

9 - 17

98/03/24

آقای دکتر رحمان عمروانی

اصول تنظیم دادخواست

16

مشاهده سرفصل

1.200.000

4

ساعت

سه شنبه

16 - 20

98/03/28

آقای دکتر حسین سمیعی زنوز

پولشویی

17

مشاهده سرفصل

1.500.000

5
ساعت

سه شنبه

14 - 19

98/03/28

آقای دکتر حسین قربانیان

حقوق دعاوی ورشکستگی در رویه قضایی

18<;

برچسب ها: کارگاه