با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری 95

پاسخ-تشریحی-زبان-عمومی-دکتری 95-استاد-نیک-پور-

عرض سلام و احترام
خداوند را شاکرم
سوالات زبان عمومی گروه علوم انسانی،کشاورزی و هنر کنکور دکتری ۹۵ امروز به دستم رسیده است و در حال پاسخ دادن هستم.
در ۱۲ سوال لغت و در مجموع از ۴۸ لغت موجود در گزینه های ۱۲ سوال ، ۴۳ لغت عیــــناً به عنوان لغت اصلی(قرمز رنگ) در کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتری من آورده شده بود و تنها ۵ لغت در کتاب وجود نداشت.
از ۸ تست گرامر به ۶ تست به راحتی می توان پاسخ داد و ۲ تست جز تست های چالشی خواهد بود.
 
 
پاسخ تشریحی بخش گـرامر زبان عمومی آزمون دکتری ۹۵ (گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزی) : 
سوال ۱۳۱

Picture 0486

بر طبق استراتژی خودمان یعنی حذف گزینه های اشتباه کار را آغاز می کنیم. گزینه Neither اشتباه است چراکه در صورت وجود در ابتدای جمله باید در ادامه با جفت خود یعنی nor(از مبحث حروف ربط زن و شوهری!!!) همراه باشد که نشده است.
گزینه None هم اشتباه هست چرا که بعد از عمدتاً از Of استفاده شود. بعد از No باید اسم یا گروه اسمی باشد که در اینجا بعد از جای خالی این ترکیب نیست. گزینه Not گزینه مناسبی برای منفی کردن all هست.
لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.
 
 
سوال ۱۳۲:

Picture 04889

سوال ساده ای است در کمتر از ۳۰ ثانیه پاسخ صحیح را می یابیم. با کمترین نیاز به ترجمه ؛ گزینه ۴ در حالت ربع ملکوتی!! حذف می شود. به عبارتی گزینه چهار ۲بار غلط است!!! (یکی حالت ربع ملکوت و دیگری وجود s سوم شخص برای فاعل جمع) به دلیل وجود یک فروند موصولی یک آنالیز موصولی انجام می دهیم، صورت سوال ۰-۱ هست.گزینه های ۱و۳ به سرعت رد می شوند:
❌  گزینه ۱ سوال را ۰-۲ می کند.
 در گزینه ۳ by اضافه هست.
لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
 
 
سوال ۱۳۳:

Picture 048p

تست بسیار خوبی است. چندین بار در کلاسهای ۱روزه و کلاس های گروهی اشاره کردم در مبحث صفت تفضیلی برای استفاده از than دابل چک می کنیم که لزوماً مقایسه بین دو چیز صورت گرفته باشد ، حال زمانی که than در جمله به کار رفته پس تحقیقاً ساختار صفت تفضیلی بوده است.لذا به وضوح در می یابیم پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
 
 
سوال ۱۳۴:
 
Picture 04809
 تست خوب و آموزنده ایست. یک فروند موصول در گزینه ها دیده می شود پس آنالیز موصولی انجام می دهیم. ۲ فعل در جمله وجود دارد پس نیاز به سیم رابط حس می شود پس گزینه ۲و۴ غلط هستند. برای انتخاب گزینه صحیح، گزینه ۴ به دلیل حضور جفتش در صورت سوال در حال نور بالا زدن!!! است. از مبحث حروف ربط جفتی بخاطر داریم که or جفت (همسر!!) whether است.
لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
 
 
 سوال ۱۳۵:
 
Picture 048097
اولین تست چالشی آزمون است. با رویکرد کم ترین نیاز به ترجمه می بینیم که تعادل n-1 در جمله برقرار است، لذا فعل بعدی به نام move باید با سیم رابط وارد شود، لذا گزینه های ۱و۲ به سرعت رد می شود.
برای انتخاب پاسخ صحیح بین گزینه ۲و۴، ناگزیر باید به سراغ ترجمه برویم که در می یابیم پاسخ صحیح گزینه ۲ است. 
 
 
  Picture 048444
 
سوال ۱۳۶:
سوال بسیار زیبایی است. تمامی نکات را چندین بار در کلاسها اشاره کردم.با نگاه به گزینه ها نیاز به آنالیز n-1 حس می شود. یک فروند since چالشی در صورت سوال رویت می شود. چون بعد از since فاعل و فعل (فعل در جای خالی خواهد نشست) وجود دارد پس رابط فعل بیار شمرده شده و معادل because است. صورت سوال ۲-۲ است و یک فعل نیاز داریم لذا گزینه های ۱و۲ غلط هستند.
حال نکته زیبای این سوال اینجا مطرح می شود.
همان طور که در کلاس تاکید شد در مبحث دو فعل متوالی خبری از حرف اضافه فعل (هر چند مناسب!!) نیست و باید فعل ۲ یا با to یا بدون to یا ingدار بیاید.
لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.     
 
 
این ۲ سوال رو مختصراً به پاسخ کلیدی اشاره می کنم و فردا پاسخ تشریحی را ارایه می دهم :
 
سوال ۱۳۷ : پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
سوال ۱۳۸ : پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
 
 
Picture 046
150
 
پاسخ تشریحی بخش لغــات آزمون دکتری ۹۵(گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی)
سوال ۱۳۹ : گزینه ۴ صحیح است.
آقای شوارتز امروز صد ساله شد و راز …طول عمر…. او ورزش کردن و رژیم غذایی مناسب است.
Revival : فصل ۲-صفحه ۴۶
Persistence : فصل ۸-صفحه ۱۵۹
Permanence : فصل ۲-صفحه ۳۹ 
Longevity :از صفت long در معنای طولانی و بلند می آید که در معنای طول عمر و سن و سال است.
 
 
سوال ۱۴۰ : گزینه ۳ صحیح است.
او سوال روزنامه نگار را …مرتبط…. با موضوع اصلی کنفرانس مطبوعاتی ندانست و ترجیح داد به آن پاسخی ندهد.
Sensitive : فصل ۵-صفحه ۹۴
Peripheral :فصل ۱۲-صفحه ۲۳۳ – لغت زیبایی است!
Pertinent : فصل ۱۵-صفحه ۲۹۵
Attentive : فصل ۱۵ صفحه ۳۰۳
 
 
 
سوال ۱۴۱ : گزینه ۳ صحیح است.
بالکن خانه جدید او به محدوده زمین همسایه‌اش ….تجاوز کرده بود…. و بنابراین باید خراب شود.
Infiltrated into : فصل ۱۳ صفحه ۲۴۶ – در معنای نفوذ کردن
Deprived of : فصل ۷ صفحه ۱۳۷ – چندین بار در کلاس ها بر معنی این فعل تاکید کردم و بیان شد که با Derive اشتباه گرفته نشود.
 Encroached on : در معنای به ملک کسی تجاوز کردن است لذا اصلا لغات پرکاربردی نیست و در کتاب نیامده و نخواهد هم آمد!! ولی طراح اگر چنین لغتی را آورده در ۳ گزینه دیگر جبران کرده و لغات بسیار خوبی قرار داده که میتوانید به راحتی آنها را رد کنید و با اطمینان بگویید گزینه ۳ که معنی آن را نمیدانیم پاسخ صحیح است. این یکی از استراتژی ها ما برای پاسخ به سوالات واژگان است.
Imposed on : فصل ۶-صفحه ۱۱۹
 
 
سوال ۱۴۲ : گزینه ۱ صحیح است.
خانه همسایه ما صرفا دارای زیبایی …بیرونی…. است و از نظر داخلی بسیار کثیف است.
Extrinsic :فصل ۳ صفحه ۶۶-در راستای رویکرد یادگیری لغات از روش ریشه شناسی چندین بار در کلاس به پیش وندهای in , ex که متضاد هم هستند اشاره شد و مثال های interior,exterior و internal,external زده شد.
Aesthetic :فصل ۱۸ صفحه ۳۴۵
Decorous : در معنای مودب و بانزاکت است،طبیعتاً برای این معنا چندین لغت پرکاربرد وجود دارد که این لغت را در مقایسه با بقیه کم تکرارتر کرده است و در کتاب هم آورده نشده است. 
Tender : به معنای ترد و شکننده است. در حوزه زبان عمومی آکادمیک لغت پرکاربردی نیست و لذا در کتاب ما هم اشاره نشده و نخواهد شد.
 
 
سوال ۱۴۳ : گزینه ۴ صحیح است.
ما همگان به وسیله …مهارتی…. که آن مجسمه ساز مجسمه یخی را ساخته بود تحت تاثیر قرار گرفتیم. 
Aggression : فصل ۱۱ صفحه ۲۰۹
Implement : فصل ۶ صفحه ۱۲۱ –  لغت بسیار پرکاربرد و زیبایی است! به خاطر ندارم در کلاسی به اهمیت این لغت و مترادف پرتکرار آن execute تاکید نکرده باشم! 
Abruptness : فصل ۱ صفحه ۲۱
Dexterity : فصل ۱۶ صفحه ۳۲۱ – در کلاسهای ترم پاییز دانشگاه امیرکبیر و علامه طباطبایی چندین بار به لغت ماهر،متخصص،زبردست و مترادفهای adroit = deft = skilled = expert = adept = dexterous اشاره کردم. 
 
 
سوال ۱۴۴ : گزینه ۲ صحیح است.
مردم به زودی از تاکتیک های ماکیاولیستی او برای پیروزی در انتخابات مطلع شدند و روش‌های فریبکارانه او را ….محکوم کردند….
Dissatisfy : فصل ۴ صفحه ۸۳
Condemn : فصل ۵ صفحه ۱۰۵ – در کلاس با ذکر یک مثال کاربردی بیان کردم که این نوع محکوم کردن با محکوم کردن به زندان متفاوت است ، condemn در معنای تقبیح کردن است ، برای مثال می گوییم ما تبعیض نژادی در هر جای جهان که باشد را محکوم(تقبیح) می کنیم. 
Overlook : فصل ۲ صفحه ۳۸
Threaten : فصل ۴ صفحه ۹۰
 
 
سوال ۱۴۵ : گزینه ۳ صحیح است.
کیم یک غذاخور …وسواسی و سخت گیر… است که دایما سعی می کند از غذاهایی که توسط بهترین آشپزها پخته شده است هم ایراد بگیرد. 
daunting : فصل ۱۸ صفحه ۳۴۳
superfluous : فصل ۱۸ صفحه ۳۵۷
crucial : فصل ۳ صفحه ۶۸
fastidious : فصل ۱۳ صفحه ۲۶۱ – لغت جالبی است!
 
 
سوال ۱۴۶ : گزینه ۴ صحیح است.
دختر بچه به طور خیلی هوشمندانه ای سوال من درباره شغل پدرش را، با سوال کردن ابزاری که در دستم بود …منحرف کرد….
expose : فصل ۸ صفحه ۱۶۲
accuse : بینهایت لغت پرکاربردیست و در بیشتر از ۱۸ جمله مثال کتاب لغت accuse استفاده شده است.(صفحه ۳۲،صفحه ۳۷،صفحه ۸۸،صفحه ۱۱۵،صفحه ۱۲۳و…)
retaliate : فصل ۱۳ صفحه ۲۵۴
deflect : در معنای منحرف کردن هست،از آنجایی که برای این معنی یعنی منحرف کردن، لغات پرکاربردتر و پربسامدتری چون deviate,pervert,digress,divert سراغ داریم لذا یادگیری deflect را آنچنان پرکاربرد و مفید نمیدانم، طبیعتاً آن را در کتاب هم نیاوردم.در این تست هم همانند تست شماره ۱۴۱ طراح اگر چنین لغتی را آورده در ۳ گزینه دیگر جبران کرده و لغات بسیار خوبی قرار داده که میتوانیم با رد آنها و با اطمینان بگوییم گزینه ۴ که معنی آن را نمیدانیم پاسخ صحیح است!
 
 
سوال ۱۴۷ : گزینه ۳ صحیح است.
من میان زندگی گیاهی و حیوانی ….قیاس…. بر قرار کردم و به او گفتم که دانه‌ها مثل همان تخم‌ها هستند،مانند تخم مرغ و تخم پرندگان که مرغ مادر آن‌ها را تا زمانی که جوجه‌ها بیرون بیایند گرم و خشک نگه می دارد.
Distinction : فصل ۱۰ صفحه ۱۹۴ 
Equilibrium : فصل ۱۵ صفحه ۲۹۸
Analogy : فصل ۸ صفحه ۱۴۸ – لغت زیبایی است در معنای قیاس! – عبارت to make analogy between را در مقالات زیادی مشاهده می کنیم. 
Generalization : لغت ساده و پرکاربردیست و در بیشتر از ۹ جمله مثال کتاب از آن استفاده شده است.(صفحه ۱۳۱،صفحه ۲۰۱،صفحه ۲۲۱ و…)
 
 
سوال ۱۴۸ : گزینه ۱ صحیح است.
 اینکه پشه‌ها همه جا بودند ….مانع…. خوابیدن ما شد؛ طوری که تا صبح به دنبال وسیله ای برای فراری دادن پشه‌ها می‌گشتیم.
 
در صورت سوال لغت omnipresence در فصل ۱۷ صفحه ۳۲۷ آمده است. حتـــــی لغت mosquito در معنای پشه!! هم در جمله مثال صفحه آخر کتاب یعنی صفحه ۳۵۸ آمده است. هرچند که طبیعتاً در ساختار زبان عمومی آکادمیک پشه لغت پرکاربردی نیست!!!!  
 
Prevent : فصل ۸ صفحه ۱۵۱ – فصل ۱۳ صفحه ۲۵۸
Withdraw : فصل ۲ صفحه ۳۶
Withhold : فصل ۱۳ صفحه ۲۵۹
Avoid : فصل ۸ صفحه ۱۵۷ 
 
 
سوال ۱۴۹ : گزینه ۴ صحیح است.
سبکی که او لباس می پوشد و ولخرجی می کند به روشنی نشان دهنده …ثروتمند بودن…. خانوادگی اوست.
گزینه های سوال برای شاگردانم بسیار خاطره انگیز است!!
Influential : این لغت صفت فعل ساده influence هست که بیشتر از ۱۶ بار در مترادف های لغات و جمله مثال های کتاب آورده شده است.
Benevolent : فصل ۱۶ صفحه ۳۲۳ – لغت بسیار زیبایی است!!! این لغت سمبل مبحث ریشه شناسی کلاسهای من است. در تمـــــــام کلاس هایم برای شروع مبحث ریشه شناسی لغت، از این لغت شروع می کنم.
فرصت رو مغتنم می شمرم و اینجا مجدد این لغت رو با هم بررسی می کنیم : bene پیشوندی در معنای خوب است همانند لغتهای benefit(در معنای مفید) و benefactor(در معنای نیکوکار). vol هم ریشه ای است در معنای خواستن همچون لغت Volunteer (یعنی داوطلب) یا Volition(در معنای خواست و اراده). ent هم پسوند صفت ساز است، حال خودتان بگویید معنی این لغت چیست؟ بله،خیرخواه 
 
 
Frugal : فصل ۹ صفحه ۱۶۶ – در معنای خسیس و صرفه جو است – در تمـــــام کلاسهای گروهی ۱۲ جلسه ای چندین بار به متردافهای این لغت اشاره کردیم thrifty = parsimonious = miserly = stingy که اکثر دوستان بذله گو در ذکر مترادف به استان اصفهان!!! اشاره داشتند.  
Opulent : فصل ۱۸ صفحه ۳۴۵
 
 
سوال ۱۵۰ : گزینه ۲ صحیح است.
Amalgamate : لغت خوبی در معنای یکی کردن، ادغام کردن هست. مترادف بسیار خوبی برای لغت merge هست. در ویرایش بعدی کتاب حتماً در فصل ۱ در کنار لغت merge قرار میگیرد.
 Augment :  فصل ۱۶ – صفحه ۳۴۵
Release : فصل ۳ – صفحه ۶۰
Prolong : فصل ۱۵ – صفحه ۲۹۶

پاسخ بخش درک مطلب زبان عمومی آزمون دکتری ۹۵ (گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزی) : 
Picture 047a
reading2
 
سوال ۱۵۱ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۲ : گزینه ۳ صحیح است. 
سوال ۱۵۳ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۵۴ : گزینه ۳ صحیح است. 
سوال ۱۵۵ : گزینه ۲ صحیح است.
 
 
 

readingcom

سوال ۱۵۶ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۷ : گزینه ۱ صحیح است. 
سوال ۱۵۸ : گزینه ۴ صحیح است. 
سوال ۱۵۹ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۶۰ : گزینه ۳ صحیح است.برچسب ها: آزمون دکتری