با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
اسامی پذیرفته شدگان آزمون دکتری حقوق95

Untitled Document

 

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دکتری حقوق95نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه سهمیه
امین نیکو منظر جزا و جرم شناسی شهید بهشتی آزاد
هوتن رستگار خصوصی خوارزمی آزاد
گلنوش افسر خصوصی تهران جنوب آزاد
زینب اسکندری جزا و جرم شناسی تهران مرکز آزاد
صدف صفوی پور بین الملل پردیس علامه آزاد
صادق شمیشیری خصوصی پردیس البرز آزاد
احمدرضا اسلامی خصوصی پردیس البرز آزاد
مریم کاظمی وند بین الملل پردیس البرز آزاد
مهدی محمد نخجیری  خصوصی آزاد قم آزاد
حمید بارانی  خصوصی آزاد قم آزاد
امین صادقی  خصوصی آزاد کرج آزاد
رضا پیوندی  خصوصی آزاد مشهد آزاد
جعفر طباطبایی بین الملل دبی آزاد
فاطمه عبدلی خصوصی پردیس کیش آزاد
کنعان زنده دل خصوصی آمل آزاد
سارا امامی خصوصی پردیس کیش آزاد


 

 

 

 
برچسب ها: اسامی پذیرفته شدگان آزمون دکتری حقوق95