برنامه آزمون‌های آزمایشی حقوق تجارت بین‌الملل

Untitled Document Untitled Document

برنامه آزمون هاي آزمايشي حقوق تجارت بين الملل
شماره آزمون تاریخ آزمون فهرست مطالب تعداد سوال
1 24 آذر96

زبان تخصصي :(………… The law of contract(agreement, offer and acceptance, intension ,consideration, writing

30

حقوق مدني : مدني 1 ( اشخاص ) مواد(1033-956)و مواد (1256-1207) + مدني 2 (اموال ) مواد(182-11) + قانون تملك آپارتمان ها + قانون حمايت از مولفان، مصنفان و هنرمندان

20

حقوق تجارت : تاجر و معاملات تجاري : كليات (مواد 1 تا 19) + دلالي (مواد 335 تا 355) + حق العمل كاري ( مواد 357 تا 376) + قرارداد حمل و نقل ( مواد 377 تا 394 ) + قائم مقام تجارتي (مواد 395 تا 401 )+ ضمانت (مواد 402 تا 411) + قانون ثبت اختراعات

15

حقوق بين الملل عمومي:منابع حقوق بین الملل ، مبانی حقوق بین الملل ،مکاتب حقوق بین الملل ، اشخاص در حقوق بین الملل/ تاریخچه حقوق بین الملل/ جامعه ملل و ارکان آن/سازمان ملل متحد و ارکان آن/ منشور ملل متحد

20

حقوق بين الملل خصوصي :مشخصات حقوق بین الملل خصوصی/منابع و قواعد ان/موضوعات حقوق بین الملل خصوصی/فواید حقوق بین الملل خصوصی//

15
2 8 دی96

زبان تخصصي:contents of contracts(terms, conditions)

30

حقوق مدنی : مدني (3) قواعد عمومي قراردادها-مواد(300-183)

20

حقوق تجارت: شركت سهامي عام و خاص ( مواد 1 تا 300 لايحه اصلاحي قانون تجارت)

15

حقوق بين الملل عمومي : حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی/ میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی/ حقوق بشردوستانه و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو1949آزمون ،ارکان مبتنی بر جقوق بشر در سازمانهای بین المللی، ارکان و کارکرد شورای حقوق بشر/حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

20

حقوق بين الملل خصوصي : تابعیت در حقوق بین الملل و رویکرد قانونگذار ایرانی در خصوص تابعیت/اصوصل و مبانی تابعیت/تابعیت اشخاص حقوقی/تقلب نسبت به قانون تابعیت

15
3 22 دی96

زبان تخصصي :/Breach of contracts/capacity/common law/statutory law

30

حقوق مدني : مسئوليت مدني (الزامات خارج از قرارداد مدني 4) بودجه بندي كنكور: (3 تست) -مواد(337-301)

20

حقوق تجارت : ساير شركت هاي تجارتي ( مواد 94 تا 222 قانون تجارت) قانون راجع به ثبت شركتها مصوب 10

15

حقوق بين الملل عمومي :حقوق معاهدات ،حقوق دیپلماتیک با عنایت به کنوانسیون حقوق دیپلماتیم و روابط کنسولی

20

حقوق بين الملل خصوصي : اصول و مبانی قامتگاه /رویکرد قانونگذار ایرانی در خصوص اقامتگاه/ حقوق بیگانگان/وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران/وضعیت حقوقی اشخاص حقوقی بیگانه در ایران

15
4 29 دی96

دوره سرفصل هاي آزمون هاي 1، 2 و 3

100
5 13 بهمن96

زبان تخصصي:International law(international crimes, international treaties, law of seas, )

30

حقوق مدنی : حقوق خانواده -مواد(1031-1206)

20

حقوق تجارت: شرکت های تجاری ( لایحه اصلاحی+مواد94 تا222 قانون تجارت )

15

حقوق بين الملل عمومي : دیوان کیفری بین المللی و رسیدگی به جنایات بین المللی/ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی/مسئولیت بین المللی دولت ها/دیوان بین المللی دادگستری /آرای صادره از دیوان بین المللی دادگستری

20

حقوق بين الملل خصوصي : تعارض قوانین و اصطلاحات مربوطه/ مکاتب تعارض قوانین

-روش های حل تعارض قوانین- دسته های ارتباط- صلاحیت قانون گذاری و قضایی

15
6 27 بهمن96

زبان تخصصي :international law(non-governmental organizations ,Human Rights, Humanitarian law, international court of justice, international criminal court, responsibility of states)

30

حقوق مدني : عقود معين 1 و2 + قانون روابطه موجر و مستأجر 56 و 76-مواد(807-338)

20

حقوق تجارت : اسناد تجاري (برات (مواد 223 تا 306) سفته ( مواد 307 تا 309) چك ( مواد 310 تا 317)+ مرور زمان و اسناد در وجه حامل (مواد 318 تا 334 ) + قانون صدور چك.

15

حقوق بين الملل عمومي: حقوق سازمانهای بین المللی /مسئولیت و تعهدات سازمانها/اقدامات یکجانبه سازمانهای بین المللی/جانشینی سازمانها

20

حقوق بين الملل خصوصي: قاعده ی ایرانی حل تعارض( توصیف ها،احاله،تاثیر بین المللی حق)/ نظم عمومی و تقلب نسبت به قانون در تعارض قوانین

15
7 11 اسفند96

زبان تخصصي : Criminal Law, elements of criminal law, torts, kinds of crimes, mens rea, actus reus, constitutional law,

30

حقوق مدني : ارث و وصيت و اخذ به شفعه + قانون راجع به اموال شخصيه ايرانيان غير شيعه-مواد(942-808)

20

حقوق تجارت : ورشكستگي (مواد 412 تا 575 ) + قانون و آيين نامه اداره تصفيه امور ورشكستگي

15

حقوق بين الملل عمومي :حقوق دریاها/ حقوق رودخانه ها /حقوق تنگه های بین المللی /حقوق هوا و فضا

20

حقوق بين الملل عمومي خصوصي : اسناد و قراردادها/ قانون مدنی ایران در خصوص حقوق بین الملل خصوصی/شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آنها/

15
8 25 اسفند96

دوره ي سرفصل هاي آزمون هاي 5، 6‌و7

100
9 24 فروردین97

آزمون جامع

100
10 31 فروردین 97

آزمون جامع

100

شهریه :


حضوری : 400,000 تومان

اینترنتی : 400,000 تومان

برچسب ها: برنامه آزمون‌های آزمایشی حقوق تجارت بین‌الملل