برنامه آزمون‌های آزمایشی حقوق عمومی ارشد

Untitled Document Untitled Document

برنامه آزمون هاي آزمايشي حقوق عمومي
شماره آزمون تاریخ آزمون فهرست مطالب تعداد سوال
1 24 آذر96

زبان تخصصي : (………… The law of contract(agreement, offer and acceptance, intension ,consideration, writing

30

متون فقه : قضا، شهادت ، وقف ، عطیه ، تجارت

20

حقوق بين المللي عمومي :منابع حقوق بین الملل ، مبانی حقوق بین الملل ،مکاتب حقوق بین الملل ، اشخاص در حقوق بین الملل/ تاریخچه حقوق بین الملل/ جامعه ملل و ارکان آن/سازمان ملل متحد و ارکان آن/ منشور ملل متحد

20

حقوق اساسي: ويژگي هاي حقوق اساسي ، قانون اساسي ( در مفهوم عام و دلائل ظهور، انواع آن و وجوه تمايز آن با قانون عادي) دولت كشور و اشكال آن ،‌بودجه بندي كنكور: (1 تست)

15

حقوق اداري : كليات ، مقامات اداري كشور(رهبر ، رئيس جمهور ، و معاونان و هيأت وزرا) و سازمان هاي اداري متمركز بودجه بندي كنكور: (2 تست)

15
2 8 دی 96

زبان تخصصي : contents of contracts(terms, conditions)

30

متون فقه : دین، رهن، حجر، ضمان، حواله، کفالت، صلح

20

حقوق بين الملل عمومي: حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی/ میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی/ حقوق بشردوستانه و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو1949آزمون ،ارکان مبتنی بر جقوق بشر در سازمانهای بین المللی، ارکان و کارکرد شورای حقوق بشر/حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

20

حقوق اساسي: رژيم هاي سياسي ، حقوق فردي و آزادي هاي عمومي، تفكيك قوا و پارلمان با دستگاه قانونگذاري بودجه بندي كنكور: (3 تست)

15

حقوق اداري: سازمان هاي اداري غير متمركز و اعمال اداري ، بودجه بندي كنكور: (2 تست)

15
3 22 دی96

زبان تخصصي : /Breach of contracts/capacity/common law/statutory law

30

متون فقه : شرکت، مضاربه، ودیعه، عاریه، مساقات، اجاره، وکالت

20

حقوق بین الملل عمومی : حقوق معاهدات ،حقوق دیپلماتیک با عنایت به کنوانسیون حقوق دیپلماتیم و روابط کنسولی

20

حقوق اساسی : قوه مجریه یا دستگاه حکومت ، اثرات متقابل قوه مجریه و مقننه و انتخابات ،بودجه بندی کنکور : (1تست)

15

حقوق اداری : اعمال و مقررات دولتی بودجه بندی کنکور : (1 تست)

15
4 29 دی96

دوره سرفصل هاي آزمون هاي 1، 2 و 3

95
5 13 بهمن96

زبان تخصصی :International law(international crimes, international treaties, law of seas, )

30

متون فقه: شفعه، جعاله، وصیت، ارث، اقرار، غصب، لقطه، احیاء، موات

20

حقوق بين الملل عمومي : : دیوان کیفری بین المللی و رسیدگی به جنایات بین المللی/ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی/مسئولیت بین المللی دولت ها/دیوان بین المللی دادگستری /آرای صادره از دیوان بین المللی دادگستری

20

حقوق اساسي : رهبري و قوه مجریه بودجه بندي كنكور(3 تست)

15

حقوق اداري : مسئوليت مدني و دادرسي اداري بودجه بندي كنكور: (5 تست)

15
6 27بهمن96

زبان تخصصي : international law(non-governmental organizations ,Human Rights, Humanitarian law, international court of justice, international criminal court, responsibility of states)

20

متون فقه : لعان، نکاح، طلاق، خلع و مبارات

20

حقوق بين الملل عمومي : حقوق سازمانهای بین المللی /مسئولیت و تعهدات سازمانها/اقدامات یکجانبه سازمانهای بین المللی/جانشینی سازمانها

20

حقوق اساسي: قوه مقننه و شوراي نگهبان بودجه بندي كنكور: (3 تست)

15

حقوق اداري : استخدام دولتي بودجه بندي كنكور (2 تست)

15
7 11 اسفند96

زبان تخصصی : Criminal Law, elements of criminal law, torts, kinds of crimes, mens rea, actus reus, constitutional law,

30

متون فقه : حدود، قصاص، دیات

20

حقوق بين الملل عمومي:حقوق دریاها/ حقوق رودخانه ها /حقوق تنگه های بین المللی /حقوق هوا و فضا

20

حقوق اساسي: قوه قضاييه ونهادهاي اساسي خاص و متن قانون اساسي بودجه بندي كنكور (5 تست)

15

حقوق اداري : تخلفات اداري و قانون مديريت خدمات كشوري بودجه بندي كنكور: (3 تست)

15
8 25 اسفند96

دوره ي سرفصل هاي آزمون هاي 5، 6‌و7

100
9 24 فروردین97

آزمون جامع

100
10 31 فروردین97

آزمون جامع

100
شهریه :


حضوری : 400,000 تومان

اینترنتی : 400,000 تومان
برچسب ها: برنامه آزمون‌های آزمایشی حقوق عمومی ارشد