برنامه آزمون‌های آزمایشی حقوق جزا و جرم شناسی ارشد

Untitled Document

برنامه آزمون هاي آزمايشي حقوق جزا و جرم شناسيشماره آزمون تاریخ آزمون فهرست مطالب تعداد سوال
1 24 آذر96

زبان تخصصي :(………… The law of contract(agreement, offer and acceptance, intension ,consideration, writing

30

متون فقه : قضا، شهادت ، وقف ، عطیه ، تجارت

20

حقوق جزاي عمومي : پدیده جنایی و علل آن، واکنش اجتماعی علیه جرم، مکاتب حقوق کیفری

15

حقوق جزاي اختصاصي: جرایم علیه اشخاص، ارکان جنایت های عمدی(عناصر مادی، معنوی) و مجازات آن

20

آیین دادرسی کیفری: تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن، دعوای عمومی و خصوصی، ضابطان دادگستری و تکالیف آنها، جهات شروع رسیدگی کیفری

15
2 8 دی 96
زبان تخصصي:contents of contracts(terms, conditions)

 

30

متون فقه : دین، رهن، حجر، ضمان، حواله، کفالت، صلح

20

جزای عمومی: عناصر تشکیل دهنده جرم، عنصر قانونی، مادی و معنوی، اسباب اباحه جرم

15

جزای اختصاصی: راه های اثبات جنایت های عمدی، جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص، جرایم جنسی، ارکان جنایت های غیرعمدی و قانون های خاص در این موضوع

20

آیین دادرسی کیفری: وظایف و اختیارات دادستان، دادستان کل و بازپرسی بجز قرارهای تامین و نظارت قضایی و نهایی، دادرسی الکترونیک

15
3 22 دی96

زبان تخصصي :/Breach of contracts/capacity/common law/statutory law

30

متون فقه : شرکت، مضاربه، ودیعه، عاریه، مساقات، اجاره، وکالت

20

جزای عمومی: طبقه بندی جرایم بر اساس عناصر سه گانه، بزهکار و مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری

15

جزای اختصاصی: جرایم علیه اموال، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تحصیل مال نامشروع، صدور چک بلامحل

20

آیین دادرسی کیفری: قرارهای تامین و نظارت قضایی، قرارهای نهایی و سایر قرارهای ممکن صادره توسط دادسرا

15
4 29 دی96

دوره سرفصل هاي آزمون هاي 1، 2 و 3

جزای اختصاصی: آزمون 1و 2 و 3 و کلیه اقدامات دادسرا در تحقیقات مقدماتی

100

جزای عمومی: دوره ی آزمون 1و 2 و 3

5 13 بهمن96

زبان تخصصي:International law(international crimes, international treaties, law of seas, )

30

متون فقه: شفعه، جعاله، وصیت، ارث، اقرار، غصب، لقطه، احیاء، موات

20

جزای عمومی: اسباب مانع مسئولیت کیفری و نحوه مجازات در این خصوص

15

جزای اختصاصی: قوانین خاص در جرایم علیه اشخاص و علیه اموال مانند جرایم رایانه ای، قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، قانون مبارزه با پولشویی، قانون حمایت از خانواده، قانون ثبت اسناد، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قانون مجازات منع اعمال نفوذ بر خلاف حق، قانون مجازات انتقال مال غیر و...

20

آیین دادرسی کیفری: صلاحیت دادگاه ها اعم از ذاتی، نسبی، محلی، آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

15
6 27 بهمن96

زبان تخصصي :international law(non-governmental organizations ,Human Rights, Humanitarian law, international court of justice, international criminal court, responsibility of states)

30

متون فقه : لعان، نکاح، طلاق، خلع و مبارات

20

جزای عمومی: انواع مجازات ها و نحوه ی تعیین و اعمال آن و اقدامات تامینی و تربیتی و علل مخففه، تعویق و تعلیق مجازات ها

15

جزای اختصاصی: جعل و استفاده از سند مجعول، قلب سکه و ترویج آن، جعل اسکناس و قوانین خاص مربوط به آن

20

آیین دادرسی کیفری: ترتیب رسیدگی در دادگاه های کیفری یک و دو، رای غیابی، احاله و رد دادرسی، نحوه اعتراض به آرا

15
7 11 اسفند96

زبان تخصصي : Criminal Law, elements of criminal law, torts, kinds of crimes, mens rea, actus reus, constitutional law,

30

متون فقه : حدود، قصاص، دیات

20

جزای عمومی: علل مخففه و مشدده ی مجازات، تعویق، تعلیق، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، مجازات های جایگزین حبس

15

جزای اختصاصی: جرایم علیه امنیت و قوانین خاص مربوط به آن

20
آیین دادرسی کیفری: مواعد در قانون آیین دادرسی کیفری، کیفیت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان ودیوان عالی کشور، اعاده دادرسی 15
8 25 اسفند96

دوره ي سرفصل هاي آزمون هاي 5، 6‌و7

جزای عمومی: مرور 3 آزمون گذشته

 

جزای اختصاصی: قانون تعزیرات مصوب 1375

100
9 24 فروردین97

آزمون جامع

100
10 31 فروردین97

آزمون جامع

100

شهریه :


حضوری : 400,000 تومان

اینترنتی : 400,000 تومان

برچسب ها: برنامه آزمون‌های آزمایشی حقوق جزا و جرم شناسی ارشد