برنامه آزمون‌های آزمایشی حقوق بین‌الملل

Untitled Document Untitled Document

برنامه آزمونهاي آزمايشي حقوق بين الملل
شماره آزمون تاریخ آزمون فهرست مطالب تعداد سوال
1 24 آذر96

زبان تخصصي :(………… The law of contract(agreement, offer and acceptance, intension ,consideration, writing

30

حقوق بین الملل خصوصی:مشخصات حقوق بین الملل خصوصی/منابع و قواعد ان/موضوعات حقوق بین الملل خصوصی/فواید حقوق بین الملل خصوصی/

15

حقوق تعهدات :عقود و تعهدات به طور کلی و اقسام عقود و معاملات و شرایط اساسی برای صحت معاملات از مواد 183 تا 218

15

حقوق بين الملل عمومي:منابع حقوق بین الملل ، مبانی حقوق بین الملل ،مکاتب حقوق بین الملل ، اشخاص در حقوق بین الملل/ تاریخچه حقوق بین الملل/ جامعه ملل و ارکان آن/سازمان ملل متحد و ارکان آن/ منشور ملل متحد

20

حقوق اساسي : ويژگي هاي حقوق اساسي، قانون اساسي( در مفهوم عام و دلائل ظهور، انواع آن و وجوه تمايز آن با قانون عادي) دولت كشور و اشكال آن ، بودجه بندي كنكور: (1 تست)

15
2 8 دی 96

زبان تخصصي :contents of contracts(terms, conditions) /

30

حقوق بين الملل خصوصي :تابعیت در حقوق بین الملل و رویکرد قانونگذار ایرانی در خصوص تابعیت/اصوصل و مبانی تابعیت/تابعیت اشخاص حقوقی/تقلب نسبت به قانون تابعیت

15

حقوق تعهدات : اثر معاملات مواد 219 تا 231

15

حقوق بین الملل عمومی:حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی/ میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی/ حقوق بشردوستانه و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو1949آزمون ،ارکان مبتنی بر جقوق بشر در سازمانهای بین المللی، ارکان و کارکرد شورای حقوق بشر/حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

20

حقوق اساسي: رژيم هاي سياسي، حقوق فردي و آزادي هاي عمومي ، تفكيك قوا و پارلمان يا دستگاه قانونگذاري ، بودجه بندي كنكور، (2 تست)

15
3 22دی96

زبان تخصصي : /Breach of contracts/capacity/common law/statutory law

30

حقوق بين الملل خصوصي :اصول و مبانی قامتگاه /رویکرد قانونگذار ایرانی در خصوص اقامتگاه/ حقوق بیگانگان/وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران/وضعیت حقوقی اشخاص حقوقی بیگانه در ایران

15

حقوق تعهدات : شروط ضمن عقد و معاملات فضولی مواد 232 تا 263

15

حقوق بين الملل عمومي : حقوق معاهدات ،حقوق دیپلماتیک با عنایت به کنوانسیون حقوق دیپلماتیم و روابط کنسولی

20

حقوق اساسي: قوه ي مجريه يا دستگاه حكومت ، اثرات متقابل قوه ي مجريه و مقننه و انتخابات ، بودجه بندي كنكور: (1 تست)

15
4 29 دی96

مرور آزمونهای 1،2،3

95
5 13 بهمن96

زبان تخصصي : International law(international crimes, international treaties, law of seas, )

30

حقوق بين الملل خصوصي : تعارض قوانین و اصطلاحات مربوطه/ مکاتب تعارض قوانین
روش حل تعارض قوانین - دسته های ارتباط- صلاحیت قانون گذاری  و قضایی

15

حقوق متعهدات : سقوط تعهدات مواد 264 تا 300

15

حقوق بين الملل عمومي : دیوان کیفری بین المللی و رسیدگی به جنایات بین المللی/ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی/مسئولیت بین المللی دولت ها/دیوان بین المللی دادگستری /آرای صادره از دیوان بین المللی دادگستری

20

حقوق اساسي: رهبري و قوه مجریه بودجه بندي كنكور(3 تست)

15
6 27 بهمن96

زبان تخصصي:international law(non-governmental organizations ,Human Rights, Humanitarian law, international court of justice, international criminal court, responsibility of states)/

30

حقوق بين الملل خصوصي:قاعده ی ایرانی حل تعارض( توصیف ها،احاله،تاثیر بین المللی حق)/ نظم عمومی و تقلب نسبت به قانون در تعارض قوانین

15

حقوق تعهدات :مواد 301 تا 337

15

حقوق بين الملل عمومي: حقوق سازمانهای بین المللی /مسئولیت و تعهدات سازمانها/اقدامات یکجانبه سازمانهای بین المللی/جانشینی سازمانها

20

حقوق اساسي: قوه مقننه و شوراي نگهبان از كتاب هاشمی و قانون اساسي بودجه بندي كنكور(3 تست)

15
7 11 اسفند96

زبان تخصصي :Criminal Law, elements of criminal law, torts, kinds of crimes, mens rea, actus reus, constitutional law, /

30

حقوق بين الملل خصوصي: اسناد و قراردادها/ قانون مدنی ایران در خصوص حقوق بین الملل خصوصی/شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آنها/

15

حقوق تعهدات : مسئولیت مدنی (قانون مسئولیت مدنی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث مصوب 87 و قانون موجبات ضمان و مباحث مربوطه

15

حقوق بين الملل عمومي :حقوق دریاها/ حقوق رودخانه ها /حقوق تنگه های بین المللی /حقوق هوا و فضا

20

حقوق اساسي: قوه قضائيه و نهادهاي اساسي خاص و متن قانون اساسي و قانون اساسي ، بودجه بندي كنكور: (5 تست)

15
8 25 اسفند 96

مرور آزمون 5،6،7

95
9 24 فروردین97

آزمون جامع

95
10 31 فروردین97

آزمون جامع

95

شهریه :


حضوری : 400,000 تومان

اینترنتی : 400,000 تومان
برچسب ها: برنامه آزمون‌های آزمایشی حقوق بین‌الملل