با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
منابع آزمون قضاوت

Untitled Document

برنامه ریزی درسی (ویژه آزمون قضاوت )

 

 

ردیف عنوان کتاب

 


حقوق مدنی
1 قانون مدني در نظم حقوق كنوني دكتر كاتوزيان
2 قانون يار حقوق مدني نشرچتردانش
3 مختصر حقوق مدنی دکتر توکلی
4 مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی - دکتر قربانی

 

آیین دادرسی مدنی

 

5 مختصر آیین دادرسی مدنی قائم مقامی
6 قانون يار آيين دادرسي مدني، صابر خليل نژاد كياسري، نشر چتردانش
7 مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی مدنی دکترعمروانی، نشرچتردانش 

 

حقوق جزای اختصاصی

 

8 قانون یار مجازات
9 500 تست حقوق جزای اختصاصی 

 

حقوق جزای عمومی

 

8 قانون یار جزای عمومی
9 500 تست حقوق جزای عمومی

 
آیین دادرسی کیفری

 

10 قانون يار آيين دادرسي كيفري، تالیف گروه علمی چتردانش، نشر چتردانش
11

1000 تست برگزیده آیین دادرسی کیفری یحیی بخشی و امید بخشی

 

 

 

 

 

تجارت

 

15 قانون يار تجارت، وحيد اميني، نشر چتردانش
16 مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حقوق تجارت، دکتر مجیدقربانی، نشر چتردانش

 

 

 

 

سایر

 

17 مجموعه قوانین و مقررات کاربردي حقوقي، نشر چتردانش (دربردارنده مجموعه ای از قوانین خاص حقوقی)
18 مجموعه قوانین و مقررات کاربردي جزایی،نشر چتردانش (دربردارنده مجموعه ای از قوانین خاص جزایی)
19 آراء وحدت رویه کاربردی (حقوقی - کیفری)، نشر چتردانش
20 مجموعه آزمونهای طبقه بندی شده وکالت، نشر چتردانش
منابع درسی آزمون قضاوت ویژه داوطلبان حوزوی

 

1 فقه:مکاسب بخش بیع (از ابتدای کتاب البیع تا پایان «خاتمه:فی آداب التجاره»)
2 اصول فقه:کفایة الاصول (از ابتدای کتاب تا پایان «المقصد الخامس، فی المطلق و المقید و المجمل و المبین»)
 

 

برچسب ها: منابع قضاوت