با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تأمین مالی خارجی با تأکید سرمایه گذاری خارجی

تأمین مالی خارجی با تأکید سرمایه گذاری خارجی


مدرس دوره:

سرکار خانم سارا اکبری (رییس اداره بررسی طرح های سرمایه گذاری خارجی، مدیر فنی تیم اعزامی کارکنان دولت جمهوری اسلامی در سمینار بزرگ‌ جذب سرمایه گذاری خارجی در ژاپن با حضور ۳۰۰شرکت برتر ژاپنی ،عضو کارگروه آموزش سرمایه گذاری خارجی در سازمان سرمایه گذاری وکمک های فنی واقتصادی ایران ،مدرس برتر سرمایه گذاری خارجی در سازمان سرمایه گذاری)

سرفصل‌های کلی دوره:

معرفی سازمان سرمایه گذاری واهداف آن

انواع روش های تامین مالی خارجی

مزایا وضرورتهای سرمایه گذاری خارجی

انواع مشوق های سرمایه گذاری خارجی

توافقات دوجانبه ‌چند جانبه سرمایه گذاری

سیاست گذاری و بستر سازی جذب سرمایه گذاری خارجیمخاطب دوره:

üکارآموزان وکالت و وکلا

üمشاوران و کارشناسان حقوقی

ü مدیران مالی، صاحبان مشاغل، شرکت ها و موسسات تجاری

 

üدانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره:

5ساعت

زمان دوره:

پنجشنبه 97/12/09 ساعت 15- 10

شهریه:

1.500.000 ریال

v در صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ 97/11/21 شهریه ی کارگاه از تخفیف 20 درصدی برخوردار خواهد بود( مبلغ 1.200.000 ریال).

در پایان کارگاه به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا می شود.


 
برچسب ها: تأمین مالی خارجی با تأکید سرمایه گذاری خارجی