با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
اسامی پذیرفته شدگان قطعی گیلان

اسامی پذیرفته‌شدگان سهمیه آزاد کارآموزی سال 1397کانون وکلای دادگستری گیلان


اخوان توکلي - سياوش
پيردير رودبارکي - رحيم
سليماني کلامسري - فرشته
حميده کامل - مونا
نعمتي - سعيد
شاهي شاوون - فرهاد
حقي برکادهي - زهرا
قلي‌زاده لنگ - تينا
نزله‌خواه - سميه
توسطي‌گشتي - اميرحسين
يوسفي دره‌جيري - پريسا
نظامي وطن‌دوست - عباس
رمضان نژاد - فاطمه
لاله‌زاري دلچه - متين
گلرخ - سميه
رضاپور حسن کياده - مريم
ازدو - متين
رهام‌پور - ميلاد
پرسور کفترودي – سکينه
عباسي زهنده - امير
برزگر ميان‌بري - مهيار
ميکاييلي‌فر - زينب
حيدري چوري - آرزو
قليزاده دافچاهي - مهيار
حسيني - سولماز
ابراهيمي لاکمه‌سري - مريم
نجفي ايلخچي - سميرا
جاني کومله - محمد
غلامجاني مقدم - صدف
پورخوش سعادت - زهرا
رمضاني کندسري - معصومه
فرخ پور نويدهي - سجاد
اماني - فرانک
نعمت‌الهي - ساره
برجي خطبه‌سرا - نويد
مرادخاني نوين - فاطمه
محمدزاده گله‌پردسري - مرتضي
مجتبوي - رامبد
بياباني رشته‌رودي - وحيد
کاسي - مجتبي
سروري - احمد
نصيري توچايي - محبوبه
جاويد طبع‌پسند - سعيد
کاظمي طالقاني - کامران
اکبرپور بويه - ابراهيم
عسگري - حميدرضا
عاشوري برمچي - ايمان
فياضي‌نيا – سيده مهسا
ميرقاسمي - سيدجواد
ترحمي - محمدمهدي
اصلاني - سعيد
پورجوزي ناو - اميد
نوري‌زاده - رامين
کرمکار - سينا
شيرزاد - فرزاد
الهيان – فاطمه

اسامی پذیرفته‌شدگان سهمیه ایثارگری کارآموزی سال 1397 کانون وکلای دادگستری گیلان
قاسمی پاشاکی – ليلا
حسين الحسينی – سيد حسين
زارع شيخان مسکن – معصومه
حسين الحسينی – هانيه السادات
کاظم پور دهکايي – مهدی
کندوجی خطبه سرا – اميد
موسوی بنه حور – ميررضا
خسروی لوحه سرا – حميدرضا
قلی پور ريک – اميد
خيبری چوبر – مريم
حاجی بابائی – سپيده
اميری – آريا
آذری تيل – سحر
رستمی سينه سر – محمد
پورعلی صفت – الهام
حسينی – خديجه
حسن پور سکوسر – ميلاد
مولايي – سيده طوبی
هاديزاده ميشامندانی – مجتبی
صفوی ميرمحله – سيده هانيه
علی نيای اصلی رودسری – انسيه
صفرپور دوبخشری – محمد
منصوری – محمدرضا
سياری ذوالپيرانی - مريم

((روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان))
برچسب ها: آزمون وکالت