با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دقیق ترین منابع آزمون وکالت97 جدید

نام درس نام کتاب قطع کتاب نوع جلد تعداد صفحه قیمت بخشی از کتاب سفارش
مدنی آوای قانون مدنی سی دی - - 80/000 دانلود
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی دکتر قربانی وزیری جلد سخت 1026 100/000 دانلود
قانون مدني تحريري جیبی شومیز 579 180/000 دانلود
قانون يار حقوق مدني وزیری جلد سخت 665 400/000 دانلود
شرح جامع حقوق مدنی دکتر بیات وزیری شومیز 679 650/000 دانلود
1560 نکته کلیدی حقوق مدنی وزیری شومیز 334 150/000 دانلود
آیین دادرسی مدنی آوای قانون آیین دادرسی مدنی سی دی - - 80/000 دانلود
قانون آيين دارسي مدني تحريري جیبی شومیز 304 150/000 دانلود
قانون يارآيين دادرسي مدني،صابر خلیل نژاد وزیری جلد سخت 657 400/000 دانلود
مختصر آیین دادرسی مدنی،قائم مقامی وزیری شومیز 447 200/000 دانلود
بایسته های آیین دادرسی مدنی رحمان عمروانی وزیری شومیز 543 250/000 دانلود
1000نکته کلیدی آیین دادرسی مدنی وزیری شومیز 205 150/000 دانلود
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی مدنی دکترعمروانی وزیری جلد سخت 512 400/000 دانلود
حقوق تجارت آوای قانون تجارت سی دی - - 80/000 دانلود
قانون تجارت تحریری جیبی شومیز 445 150/000 دانلود
قانون يار حقوق تجارت، وحيد اميني وزیری جلد سخت 772 400/000 دانلود
مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حقوق تجارت، دکتر مجیدقربانی وزیری جلد سخت 696 42/5000 دانلود
1000 نکته کلیدی حقوق تجارت وزیری شومیز 204 150/000 دانلود
اصول فقه اصول فقه تحلیلی، سيدعلي بني صدر وزیری شومیز 291 175/000 دانلود
مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای اصول فقه سید علی بنی صدر وزیری شومیز 249 150/000 دانلود
مبانی اصول استنباط،ابوالحسن محمدی - - - 250/000 -
700 نکته کلیدی اصول فقه وزیری شومیز 162 100/000 دانلود
حقوق جزا آوای قانون مجازات اسلامی سی دی - - 80/000 دانلود
قانون مجازات اسلامي تحريري جیبی شومیز 640 180/00 دانلود
قانون يار مجازات اسلامي تالیف گروه علمی چتردانش وزیری جلد سخت 775 450/000 دانلود
مجموعه پرسش های حقوق جزا وزیری شومیز 742 700/000 دانلود
1200 نکته کلیدی حقوق جزا وزیری شومیز 159 100/000 دانلود
آیین دادرسی کیفری آوای قانون آیین دادرسی کیفری سی دی - - 80/000 دانلود
قانون آيين دادرسي كيفري تحريري جیبی شومیز 474 150/000 دانلود
قانون یار آیین دادرسی کیفری وزیری جلد سخت 687 450/000 دانلود
1000 تست آ.د.ک رقعی جلد سخت 491 22/5000 دانلود
2000 نکته کلیدی آیین دادرسی کیفری وزیری شومیز 210 175/000 دانلود
قوانين خاص مجموعه قوانین و مقررات کاربردي حقوقي جیبی شومیز 696 175/000 دانلود
مجموعه قوانین و مقررات کاربردي جزایی جیبی شومیز 482 175/000 دانلود
آراء وحدت رویه کاربردی (حقوقی - کیفری) رقعی شومیز 251 150/000 دانلود
تست طبقه بندي شده مجموعه آزمونهای آزمايشي طبقه بندی شده وکالت چتردانش وزیری شومیز 892 600/000 دانلودبرچسب ها: دقیق ترین منابع آزمون وکالت97 جدید