با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
فرایند اجرای حکم از طریق اجبار غیر مستقیم کارگاه زمستان

فرایند اجرای حکم از طریق اجبار غیر مستقیم محکومم علیه (حبس)-موضوع ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی

اجرای احکام دادگاه ها و مراجع قضایی از مهم ترین مراحل دادرسی به شمار می آید. اهمیت مرحله ی اجرایی از آن جهت است که محکوم له در این مقطع عملاٌ به حق خود می رسد. اجرای هر حکمی شامل مراحل مختلفی است. به همین منظور کارگاه مذکور با هدف آشنایی با مباحث کاربردی و روند اجرایی در این حوزه برگزار می شود.

مدرس دوره:

سرکار خانم رقیه وکیلی (معاون مجتمع قضایی تهران، سرپرست اجرای احکام مدنی (دادرس اجرای احکام)، معاونت آموزشی شورای حل اختلاف)

سرفصل‌های کلی دوره:

 سوابق قانونگذاری در مورد حبس محکوم علیه در احکام مالی
 اقسام محکوم به (غیرمالی- مالی)
 شناسایی شرایط قانونی اجبار غیر مستقیم محکوم علیه (حبس)
 شناسای موانع قانونی اجبار غیر مستقیم محکوم علیه (حبس)
 شرایط ضروری جهت مداخله کفیل و وثیقه گذار در پرونده های اجرایی (ماده 3 ق.ن.ا.م.م مصوب 1393)
 حقوق و تکالیف کفیل و وثیقه گذار

مخاطب دوره:

 کارآموزان قضاوت و دادیاران
 کارآموزان وکالت و وکلا
 مشاوران و کارشناسان حقوقی
 دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره:

4 ساعت

زمان دوره:

چهارشنبه 97/12/01

 ساعت 19- 15

شهریه:

1.000.000 ریال

 
برچسب ها: فرایند اجرای حکم از طریق اجبار غیر مستقیم کارگاه زمستان