با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
حقوق ضمانت نامه های بانکی و اعتبارا اسنادی کارگاه زمستان

حقوق ضمانت نامه های بانکی و اعتبارا اسنادی

يكي ‌از خدمات قابل ارائه توسط بانك ها به مشتريان خود صدور انواع ضمانتنامه مي باشد. در تعريف بانكداري،عقد ضمان يا ضمانت عبارت است از عهده گرفتن مالي كه بر ذمه ديگري است. ضمانت نامه بانکی نیز عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد). ضمانت‌نامه‌های بانکی به‌عنوان کارآمدترین ابزار پوشش ریسک معاملات تجاری داخلی و بین‌المللی محسوب می شود. با استفاده از اين خدمت بانك بنا به درخواست اشخاص حقيقي و يا حقوقي‏، پرداخت ديون و يا انجام تعهداتي كه به نفع سازمان ها و مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي به عهده متقاضيان است، با رعايت آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نويسي از طرف بانك ها و نيز دستور العمل صدور ضمانت نامه ها، در قبال اخذ وثايق يا تضمينات خاص صادر مي گردد مع هذا انتخاب نوع و ميزان وثايق يا تضمينات لازم در اختيار بانك خواهد بود .انواع ضمانتنامه ها عبارتند از:• ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده (TENDER (BID) BOND GUARANTEE)
• ضمانت نامه حسن انجام کار(PERFORMANCE BOND GUARANTEE)
• ضمانت نامه پیش پرداخت (ADVANCE PAYMENT GUARANTEE)
• ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان (RETENTION GUARANTEE)
• ضمانت نامه پرداخت (PAYMENT GUARANTEE)
برگزاری این دوره به منظور آشنایی با انواع ضمانت¬نامه های بانکی. ارتقاء آموزش کارکنان بانک ها، آشنایی آنان با دانش روز که خود باعث تقویت بنیه علمی آنان شده و مجموعه را در رسیدن به اهداف که همانا توسعه بانکداری اسلامی است تقویت می کند می باشد.

مدرس دوره:

جناب آقای دکتر حسین قربانیان (عضو هیأت علمی دانشگاه و مشاور حقوقی شرکت های تجاری)

سرفصل‌های کلی دوره:

 ضمان و ضمانت نامه در حقوق ایران
 مقررات بین المللی ضمانت نامه های بانکی با تاکید بر مقررات URDG758
 نقش ضمانت نامه ها در قراردادهای تجاری بین المللی
 شرایط و نحوه صدور ضمانت نامه ها
 آشنایی با انواع ضمانت نامه های بانکی
 حقوق و تعهدات طرفین درگیر در ضمانت نامه های بانکی
 تطبیق مقررات بین المللی ضمانت نامه های بین المللی با مقررات موجود در رویه بانکهای ایرانی
 تحلیل چند نمونه از آرای صادره از محاکم

مخاطب دوره:

 مدیران و کارشناسان حقوقی بانک‌ها
 مدیران حقوقی و کارشناسان سازمان‌ها و شرکت‌ها
 بازرگانان
 مشاوران و کارشناسان حقوقی
 کارآموزان وکالت و وکلا
 دانشجویان و دانش آموختگان رشته‌ی حقوق

مدت دوره:

8 ساعت در 2 جلسه

زمان دوره:

یکشنبه ها
97/10/09
97/10/16
ساعت 19 - 15

شهریه:

1.500.000 ریال

شرایط تخفیف:

 در صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ 97/09/29 شهریه ی کارگاه از تخفیف 20 درصدی برخوردار خواهد بود( مبلغ 1.200.000ریال).

در پایان کارگاه به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا می شود.

 
برچسب ها: حقوق ضمانت نامه های بانکی و اعتبارا اسنادی کارگاه زمستان