با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
برنامه کارگاه های کاربردی زمستان97

باسمه تعالی

برنامه کارگاه های کاربردی مؤسسه چتردانش زمستان97
سرفصل

شهریه(ریال)

طول دوره

زمان برگزاری

تاریخ برگزاری

مدرس کارگاه

عنوان

ردیف

مشاهده سرفصل

3.800.000

16 ساعت

پنجشنبه

17- 9

جمعه

10-18

97/10/06

97/10/07

آقای دکتر مجید قربانی لاچوانی

قراردادنویسی (مقدماتی)

1

مشاهده سرفصل

3.000.000

16ساعت

جمعه ها

18 - 10

79/10/07

97/10/14

آقای دکتر مجتبی اصغریان

قراردادهای بالادستی نفت و گاز

2

مشاهده سرفصل

1.500.000

8 ساعت

یکشنبه ها

19- 15

97/10/09

97/10/16

آقای دکتر حسین قربانیان

حقوق ضمانت نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی

3

مشاهده سرفصل

1.500.000

6 ساعت

پنجشنبه

15- 9

97/10/13

آقای دکتر مهدی هداوند

قرارداد و آیین دادرسی کار

4

مشاهده سرفصل

2.000.000

10ساعت

سه شنبه ها

18 - 16

97/10/25

97/11/02

97/11/09

97/11/16

97/11/23

آقای بهرام کناریوندی

حقوق کاربردی شرکت‌ها (بخش دوم)

5

مشاهده سرفصل

1.000.000

4 ساعت

پنجشنبه

14- 10

97/10/20

آقای دکتر سید احمد باختر

لایحه نویسی

6

مشاهده سرفصل 1.600.000 6 ساعت چهارشنبه
14- 20
97/10/26 آقای دکتر مجید قربانی لاچوانی قانون اصلاح قانون صدور چک

7
مشاهده سرفصل

1.500.000

8 ساعت

پنجشنبه

9-17

97/10/27

آقای ایوب دوست محمدی

اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الإجرا

8

مشاهده سرفصل

2.000.000

10ساعت

یکشنبه ها

18 - 16

97/10/30

97/11/07

97/11/14

97/11/21

97/11/28

آقای عباس بشیری

حقوق اراضی و املاک

9

مشاهده سرفصل

2.000.000

8 ساعت

پنجشنبه

9-17

97/11/04

آقای دکتر یوسف یعقوبی

اسناد تجاری در رویه‌ی قضایی

10

مشاهده سرفصل

1.500.000

8 ساعت

جمعه

17- 9

97/11/26

آقای دکتر حسین سمیعی زنوز

 

حقوق کیفری تسهیلات و خدمات بانکی

11

مشاهده سرفصل

1.200.000

5ساعت

پنجشنبه

15 - 10

97/11/25

آقای دکتر رحمان عمروانی

دستور موقت و تأمین خواسته در رویه قضایی

12

مشاهده سرفصل

3.800.000

16 ساعت

جمعه ها

18 - 10

97/12/10

97/12/17

آقای دکتر مجتبی اصغریان

داوری تجاری بین المللی

13

مشاهده سرفصل

2.000.000

9 ساعت

سه شنبه ها

19- 16

97/11/30

97/12/07

97/12/14

آقای رضا زمانی

مروری بر تغییرات قانون مالیات های مستقیم و آیین دادرسی مالیاتی

14

مشاهده سرفصل

1.000.000

4ساعت

چهارشنبه

19 - 15

97/12/01

خانم رقیه وکیلی

فرایند اجرای حکم از طریق اجبار غیرمستقیم محکوم علیه(حبس)- موضوع ماده 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی

15

مشاهده سرفصل

2.000.000

8 ساعت

پنجشنبه

17- 9

 

97/12/02

آقای مهندس عبدالکریم کریمیان

آقای دکتر نادر همایونی

دعاوی قراردادهای متعارف پیمانکاری با بررسی تطبیقی قراردادهای EPC

16

مشاهده سرفصل

1.500.000

5 ساعت

پنجشنبه

15 - 10

97/12/09

خانم سارا اکبری

تأمین مالی خارجی با تأکید سرمایه گذاری خارجی

17
برچسب ها: برنامه کارگاه های کاربردی زمستان97