با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
برنامه کارگاه های کاربردی پاییز 97

باسمه تعالی

برنامه کارگاه های کاربردی مؤسسه چتردانش پاییز97
سرفصل

شهریه(ریال)

طول دوره

زمان برگزاری

تاریخ برگزاری

مدرس کارگاه

عنوان

ردیف

مشاهده سرفصل

1.600.000

8 ساعت

سه شنبه ها

19 - 15

97/07/03

97/07/10

آقای دکتر رضا کریمی منفرد

اجرای اسناد مفاد رسمی و لازم الإجرا

1

مشاهده سرفصل

2.000.000

9 ساعت

پنجشنبه

18 - 9

97/07/05

آقای دکتر نادر همایونی

حقوق مناقصات

2

مشاهده سرفصل

1.500.000

8 ساعت

جمعه

18- 10

97/07/13

آقای دکتر سید احمد باختر

آیین نگارش حقوقی(با تأکید بر لایحه نویسی)

3

مشاهده سرفصل

3.000.000

16 ساعت

یکشنبه ها

19- 15

97/07/15

97/07/22

97/07/29

97/08/06

آقای دکتر مجتبی اصغریان

قراردادهای تجاری بین المللی (پیشرفته)

4

مشاهده سرفصل

2.000.000

8 ساعت

پنجشنبه

17 - 9

97/07/19

آقای دکتر یوسف یعقوبی

اسناد تجاری در رویه ی قضایی

5

مشاهده سرفصل

2.000.000

10 ساعت

دوشنبه ها

18- 16

97/07/23

97/07/30

97/08/07

97/08/14

97/08/21

آقای عباس بشیری

حقوق اراضی و املاک

6

مشاهده سرفصل

رایگان

4 ساعت

پنجشنبه

13- 10

97/07/26

آقای دکتر مفید کلانتریان

آقای دکتر حسن فضلی

حدود نظارت قضایی بر جریان رسیدگی در داوری داخلی

7

مشاهده سرفصل

1.000.000

4 ساعت

پنجشنبه

18 - 14

97/07/26

آقای بهرام کناریوندی

نحوه ی ورود اطلاعات صورت جلسات در سامانه اداره ثبت شرکت ها

8

مشاهده سرفصل

2.500.000

8 ساعت

جمعه

10:30-19

97/07/27

آقای دکتر ابوالحسن بوستانی

آقای دکتر علی احمدی

آقای علی رضوانی تبار

برند سازی شخصی وکلا

9

مشاهده سرفصل

1.100.000

4 ساعت

چهارشنبه

19- 15

97/08/02

آقای دکتر علی اصغر شفیعی خورشیدی

 

تعدد و تکرار جرایم در رویه ی قضایی

10

مشاهده سرفصل

3.800.000

16ساعت

پنجشنبه

17 - 9

جمعه

18 – 10

97/08/24

97/08/25

آقای دکتر یوسف یعقوبی

داوری

11

مشاهده سرفصل

2.000.000

10 ساعت

سه شنبه ها

18 - 16

97/08/22

97/08/29

97/09/06

97/09/13

97/09/20

آقای بهرام کناریوندی

حقوق کاریردی شرکت ها (بخش نخست)

12

مشاهده سرفصل

1.500.000

7 ساعت

پنجشنبه

16- 9

97/08/24

آقای محمد سجاد لطفی

آشنایی با موت کورت

13

مشاهده سرفصل

1.500.000

8 ساعت

جمعه

18 - 10

97/08/25

آقای مهندس امیر امیری دیبا

مقایسه ی انواع روش های قراردادی و نحوه یاجرای آن ها

14

مشاهده سرفصل

1.500.000

8 ساعت

پنجشنبه

17- 9

 

97/09/08

خانم رقیه وکیلی

اجرای احکام مدنی

15

مشاهده سرفصل

3.000.000

16 ساعت

جمعه ها

18 - 10

97/09/09

97/09/16

آقای دکتر مجتبی اصغریان

قراردادهای بالا دستی نفت و گاز

16

مشاهده سرفصل

1.200.000

4ساعت

یکشنبه

19- 15

97/09/11

آقای عباس بشیری

تملک و دعاوی ناشی از آن

17

مشاهده سرفصل

1.500.000

5 ساعت

پنجشنبه

14- 9

97/09/15

آقای مهندس عبدالکریم کریمیان

تعدیل در قراردادهای پیمانکاری و دعاوی ناشی از آن

18

مشاهده سرفصل

1.500.000

6 ساعت

یکشنبه ها

19 - 16

97/09/18

97/09/25

آقای رضا زمانی

آیین دادرسی مالیاتی

19

مشاهده سرفصل

3.800.000

16 ساعت

پنجشنبه

17-9

جمعه

18-10

97/09/22

97/09/23

آقای دکتر مجید قربانی لاچوانی

قراردادنویسی

20

مشاهده سرفصل

1.500.000

8 ساعت

پنجشنبه

17-9

 

97/09/29

آقای غلامرضا بیات

آشنایی با مفاهیم کاربردی ثبت علائم تجاری و تغییرات بعدی آن

21
برچسب ها: برنامه کارگاه های کاربردی پاییز 97