با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
رتبه های برتر چتر دانش 94

Untitled Document


اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشدمحمد نیازی

رتبه 1 جزا

دانشگاه تهران

الهام شیرازی

رتبه 10 جزا

دانشگاه تهران

بهمن رنجبر

رتبه 13 خصوصی

دانشگاه شهید بهشتی

محمد باقر

رتبه15 جزا

دانشگاه تهران

سید حسین حسینی

رتبه 40 جزا

دانشگاه تهران

فرید محمد بیگی

رتبه 44 جزا

دانشگاه تهران

رویا حبیبی

رتبه 68 جزا

دانشگاه تربیت مدرس

سید میثم میر جلیلی

رتبه 77 خصوصی

دانشگاه خوارزمی

فوژان صادق زاده فرید

رتبه 190 حقوق بین الملل

دانشگاه سراسری بابلسر

سیده زهرا شریفی

رتبه 114 گرایش تجاری اقتصادی

دانشگاه تهران

معصومه سلطانی

رتبه 223

دانشگاه علوم اقتصاد علامه

علی خجندی

رتبه 271 خصوصی

دانشگاه تهران

مریم کندی

رتبه 180حقوق بین الملل

دانشگاه سراسری قم

گلناز قلیچ پور

رتبه 393 حقوق عمومی

دانشگاه مفید قم

سید میلاد زیبایی

گرایش حقوق خصوصی

دانشگاه مفید قم

الهام قاسم زاده

گرایش حقوق بین الملل

دانشگاه مفید قم

هلیا ابراهیمی غیاث آبادی

گرایش حقوق بین الملل

دانشگاه اصفهان

ملیکا امین توکلی

رتبه 400 جزا و جرم شناسی

دانشگاه علم و فرهنگ

عطیه صلاحمند

رتبه 400 تجارت بین الملل

حقوق مالکیت فکری

دانشگاه قم

زهرا سادات کنگرانی

رتبه 480 خصوصی

دانشگاه علم و فرهنگ تهران

منصور قنبری قلعه

رتبه 600 جزا و جرم شناسی

دانشگاه گیلان

ملائکه پارسا

رتبه 600 خصوصی

دانشگاه پردیس قم

مجتبی بهمنی

گرایش حقوق جزا

دانشگاه پردیس خودگردان قم

رضوان امید علی

گرایش حقوق بین الملل

دانشگاه پردیس شهید بهشتی

المیرا جاهدی

گرایش حقوق خصوصی

دانشگاه مجازی قم

سوگل فرخی

گرایش حقوق بین الملل

دانشگاه پردیس تربیت معلم

حمید رضا قندچی

حقوق تجارت بین الملل گرایش

دانشگاه مجازی تهران

نسرین بهلولی

رتبه 662

دانشگاه پردیس شهید بهشتی

سید محمد رضا موسوی منش

گرایش حقوق عمومی

پردیس دانشگاه تهران

مجتبی اسدی

گرایش حقوق خصوصی

دانشگاه مجازی تهران

زینب جدی

دانشگاه غیرانتفاعی مازندران

شاهین پرنده عراقی

گرایش حقوق جزا

دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

رویا میرشکار

گرایش حقوق بین الملل

دانشگاه آزاد

امین صدری

گرایش حقوق خصوصی

دانشگاه آزاد تهران مرکز

فریماه قیم

حقوق تجارت بین الملل

رتبه 269 دانشگاه آزاد تهران شمال

زهرا شفایی

گرایش حقوق جزا

دانشگاه آزاد

احسان امینی

گرایش حقوق جزا

دانشگاه آزاد

پریسا ابراهیمی

گرایش جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد

پیمان خسروی نیا

گرایش حقوق خصوصی

دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

مهدی قائدی

رتبه 76 حقوق خصوصی

دانشگاه آزاد علوم تحقیقات


برچسب ها: رتبه برتر چتر دانش 94