با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
هدف از تاسیس موت کورت

دپارتمان آکادمیک موت کورت موسسه آموزش عالی چتر دانش به عنوان اولین موسسه آموزشی پیشرو در بحث آموزش و برگزاری موت کورت به منظور تحول سیستم آموزشی علم حقوق کشور و حرکتی موثر در جهت پیشبرد کلینیک های حقوقی و تغییر مسیر علم حقوق از مسائل صرف تئوری حقوقی به سوی مسائل علمی و حمایت از دانشجویان سراسر کشور ایران در بحث فراگیری و اعزام به مسابقات بین المللی تاسیس می شود.

 

تشویق دانشجویان صرف نظراز مائل صرف تئوری به سوی بحث های علمی

آموزش نحوه رفتار حرفه ای به عنوان حضور یک وکیل مدافع در جریان دادرسی دادگاه

آموزش حقوق دانانی با توانمندی هایی نظیر پرونده های بین المللی

افزایش مهارت دانشجویان در استفاده از دانش خود به زبان های خارجه

ترسیم یک دادگاه و دادرسی مجازی با حضور قضات عالی کشور در جهت ارائیات وکیلبرچسب ها: هدف از تاسیس موت کورت