با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
چشم انداز بین الملل

مجموعه چتر دانش با کادری مجرب به دنبال افتخارآفرینی برای میهن عزیزمان در مسابقات بین المللی موت کورت و آموزش افرادی با دانش تخصصی بالا در این حوزه بوده تا کشورمان ایران بعنوان یک فدرت بزرگ و بعنوان مرجعی برای دانش حقوق معرفی گردد.

باتوجه به غیبت ایران در این مسابقات و حضور محدود تیم های ایرانی در این رقابت ها در چندسال گذشته، چتر دانش به دنبال حضور گسترده و مقتدرانه به منظور کسب بهترین رتبه در رقابت های پیش رو بوده و بدین منظور به تربیت و آموزش تیم هایی قوی در موت های مختلف مبادرت می‌نماید تا گامی بزرگ برای معرفی جامعه مقتدر حقوقی ایران بعنوان یک قدرت نوظهور در مسابقات موت برداریم.
برچسب ها: چشم انداز بین الملل