با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
معرفی موت

به طور کلی موت کورت به معنای یک دادگاه مجازی که در آن دانشجویان حقوق به صورت قانونی برای انجام عملی که مورد بحث و جنجال قرار می گیرد به ارائه دفاعیات می پردازند. دادگاه مجازی به عنوان یک فعالیت فوق العاده در بسیاری از کلینیک های حقوقی است که شرکت کنندگان در دادرسی های شبیه سازی شده در دادگاه شرکت می کنند. که شامل نوشتن لایحه دفاع و شرکت در استدلال شفاهی می باشد.
موت کورت به عنوان یک فعالیت مدرن و بسیار متفاوت و متمایز از یک محاکمه می باشد. با این حال دادگاه مجازی شاهد شواهد واقعی یا ارائه شواهد نیست بلکه صرفا در مورد کاربرد قانون به مجموعه ای از مفروضات قانونی است که رقبا باید آنها ارائه بدهند متمرکز است. به هرحال باز آفرینی دادگاه حقوقی و داوری به عنوان دو فعالیت کلیدی در بسیاری از کلینیک های حقوقی است.در حالی که دادگاه های مجازی داخل کشور تمایل تمرکز
برابر قوانین کیفری یا قوانین حقوقی داخلی دارند اما در مسابقات منطقه و بین المللی روی موضوعاتی نظیر قوانین عمومی بین المللی، قوانین بین المللی حقوق بشر دوستانه، قوانین بین المللی کیفری، قوانین تجارت بین الملل، قوانین داوری تجاری بین الملل و داوری سرمایه گذاری مستقیم تمرکز دارد. و مسائل مربوط به صلاحیت نظارت و انتخاب قانون نیز گاهی اوقات مورد بررسی واقع می شود به ویژه در موارد داوری.
به طور کلی مسابقات بین المللی برای دانشجویان در نظر گرفته شده که در یکی از رشته های مخصوص شرکت کنند. با این حال شماری از این مسابقات بین المللی که وکلای جوان را مورد هدف قرار می دهد
Philip C. Jessup, Willem manfred lachs space law moot court C. Vis Moot, Price Media Law Moot , International Criminal Court Moot , Frankfurt Investment Arbitration Moot Court , Foreign Direct Investment International Arbitration Moot
برچسب ها: معرفی موت