با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
کلاس های مجازی
جهت شرکت در دوره های اول، دوم، دوره 4 جامع پلاس، قوانین خاص، دوره طلائی پلکان، تست زنی قوه قضاییه، نکته گویی قوه قضاییه، دوره های کاربردی، اردوی 22 روزه، دوره جامع 7 ماهه روی دکمه زیر کلیک نمایید

جهت شرکت در دوره های سوم و پنجم روی دکمه زیر کلیک نمایید
برچسب ها: کلاس های مجازی