با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری دوره نکته گویی و تست زنی ویژه دکتری 98

«استعداد تحصیلی»


اولين جلسه کلاس استعداد تحصیلی دوره نکته گویی وآموزش تست زنی آمادگی آزمون دکتری 98 از ساعت 10 بامداد امروز،یکشنبه 28 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت و به مدت یک روز است که توسط دکترعرفانیانتدریس می شود.


«متون فقه جزایی»


اولين جلسه کلاس حقوق مدنی دوره نکته گویی وآموزش تست زنی آمادگی آزمون دکتری 98 از ساعت 10 بامداد امروز،چهارشنبه 17 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت و به مدت یک روز است که توسط استاد سمیع پور تدریس می شود.
«حقوق مدنی»


اولين جلسه کلاس حقوق مدنی دوره نکته گویی وآموزش تست زنی آمادگی آزمون دکتری 98 از ساعت 10 بامداد امروز،چهارشنبه 17 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت و به مدت یک روز است که توسط دکتر بیات تدریس می شود.
«متون فقه»


اولين جلسه کلاس متون فقه دوره نکته گویی وآموزش تست زنی آمادگی آزمون دکتری 98 از ساعت 10 بامداد امروز،پنجشنبه 11 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 17:30 امروز ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 11 ساعت و به مدت دو روز است که توسط استاد بنی صدر تدریس می شود.برچسب ها: دوره نکته گویی و تست زنی ویژه دکتری 98