با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس های دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 98

«اصول فقه»


اولين جلسه کلاس اصول فقه دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 98 از ساعت 9 بامداد  امروز،پنجشنبه 11  بهمن ماه آغاز و تا ساعت 14 امروز ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 45 ساعت است که توسط استاد سمیع پور تدریس می شود.


«آیین دادرسی مدنی»


اولين جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 98 از ساعت 14:30  امروز،چهارشنبه    10 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 80 ساعت است که توسط دکتر عمروانی تدریس می شود.«حقوق مدنی»


اولين جلسه کلاس حقوق مدنی دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 98 از ساعت 8 بامداد امروز،چهارشنبه   10 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 14 امروز ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 150 ساعت است که توسط استاد شعبانی تدریس می شود.«آیین دادرسی کیفری»


اولين جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 98 از ساعت 14:30امروز،سه شنبه  9 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 80 ساعت است که توسط دکترکامفر تدریس می شود.


«حقوق جزا»


اولين جلسه کلاس حقوق جزا دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 98 از ساعت 9امروز،سه شنبه  9 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 13:30 امروز ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 130ساعت است که توسط دکتر زارع تدریس می شود.
«حقوق تجارت»


اولين جلسه کلاس حقوق تجارت دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 98 از ساعت 14امروز،دوشنبه 8 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 130ساعت است که توسط دکتر قربانی تدریس می شود.
برچسب ها: آزمون وکالت