با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس های دوره اول جامع آمادگی آزمون وکالت 98

«آیین دادرسی مدنی»


اولين جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی دوره اول جامع آمادگی آزمون وکالت98 از ساعت 14 امروز،شنبه 20 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 80 ساعت است شامل (70 ساعت تدریس+10 ساعت تست زنی) که توسط دکتر عمروانی تدریس می شود.«حقوق جزا»


اولين جلسه کلاس حقوق جزا دوره اول جامع آمادگی آزمون وکالت98 از ساعت 14 امروز،سه شنبه 20 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 145 ساعت است شامل (130 ساعت تدریس+15 ساعت تست زنی) که توسط دکتر زارع تدریس می شود.
«آیین دادرسی کیفری»


اولين جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری دوره اول جامع آمادگی آزمون وکالت98 از ساعت 9 بامداد امروز،سه شنبه 20 آذرماه آغاز و تا ساعت 13:30 امروز ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 80 ساعت است شامل (70 ساعت تدریس+10 ساعت تست زنی) که توسط دکتر کامفر تدریس می شود.
«حقوق مدنی»


اولين جلسه کلاس حقوق مدنی دوره اول جامع آمادگی آزمون وکالت98 از ساعت 13 امروز،دوشنبه 19 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 200 ساعت است شامل (180 ساعت تدریس+20 ساعت تست زنی) که توسط استاد شعبانی تدریس می شود.
«اصول فقه»


اولين جلسه کلاس اصول فقه دوره اول جامع آمادگی آزمون وکالت98 از ساعت 10 امروز،یکشنبه 18 آذرماه آغاز و تا ساعت 14 امروز ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 60 ساعت است شامل (50 ساعت تدریس+10 ساعت تست زنی) که توسط استاد بنی صدر تدریس می شود.


برچسب ها: دوره اول جامع آمادگی آزمون وکالت 98