با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس های دوره سوم آموزش تست زنی ویژه وکالت 97

«آیین دادرسی کیفری»


اولين جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری از دوره سوم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز، سه شنبه 8 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر کامفر تدریس می شود.
«آیین دادرسی مدنی»


اولين جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی از دوره سوم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز، دوشنبه 7 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر عمروانی تدریس می شود.«حقوق جزا»


اولين جلسه کلاس حقوق جزا از دوره سوم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز، یکشنبه 6 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر زارع تدریس می شود.«اصول فقه»


اولين جلسه کلاس اصول فقه از دوره سوم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز، شنبه 5 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط استاد سمیع پور تدریس می شود.
«حقوق مدنی»


اولين جلسه کلاس حقوق مدنی از دوره سوم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز، پنجشنبه 3 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این دوره دو روزه بوده به مدت 20 ساعت که توسط استاد شعبانی تدریس می شود.
«حقوق تجارت»


اولين جلسه کلاس حقوق تجارت از دوره سوم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز، چهارشنبه 2 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر قربانی تدریس می شود.

برچسب ها: دوره سوم آموزش تست زنی ویژه وکالت 97