با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس دوره دوم نکته گویی و آموزش تست زنی ویژه وکالت و قضاوت97

«استعداد شغلی»


اولين جلسه کلاس استعداد شغلی از دوره دوم نگته گویی و آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت و قضاوت 97 از ساعت 12:30 امروز، چهارشنبه 25 مهرماه آغاز و تا ساعت 20:30 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس که مدت آن 8 ساعت است که توسط دکتر عرفانیان تدریس می شود.


«حقوق مدنی»

 

اولين جلسه کلاس حقوق مدنی از دوره دوم نگته گویی و آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت و قضاوت 97 از ساعت 10 امروز، دوشنبه 23 مهرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس دو روزه بوده که مدت آن 20 ساعت است که توسط استاد ترکمن تدریس می شود.


«حقوق تجارت»

 

اولين جلسه کلاس حقوق تجارت از دوره دوم نگته گویی و آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت و قضاوت 97 از ساعت 10 امروز، یکشنبه 22 مهرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این دوره مدت آن 10 ساعت است که توسط استاد ارشدی تدریس می شود.«آیین دادرسی کیفری»

 

اولين جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری از دوره دوم نگته گویی و آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت و قضاوت 97 از ساعت 10 امروز، شنبه 21 مهرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این دوره مدت آن 10 ساعت است که توسط دکتر فرهی تدریس می شود.«اصول فقه»

 

اولين جلسه کلاس اصول فقه از دوره دوم نگته گویی و آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت و قضاوت 97 از ساعت 10 امروز،پنج شنبه 19 مهرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس دو روزه بوده مدت آن 20 ساعت است که توسط دکتر حسین پور تدریس می شود.«آیین دادرسی مدنی»

 

اولين جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی از دوره دوم نگته گویی و آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت و قضاوت 97 از ساعت 10 امروز،چهارشنبه 18 مهرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این دوره مدت آن 10 ساعت است که توسط استاد قائم مقامی تدریس می شود.«حقوق جزا»

 

اولين جلسه کلاس حقوق جزا از دوره دوم نگته گویی و آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت و قضاوت 97 از ساعت 10 امروز،سه شنبه 17 مهرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این دوره مدت آن 10 ساعت است که توسط دکتر مرادی تدریس می شود.


برچسب ها: دوره دوم نکته گویی و آموزش تست زنی ویژه وکالت و قضاوت97