با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس های دوره مرور و جمع بندی ویژه وکالت و قضاوت 97

«آیین دادرسی کیفری»


کلاس آیین دادرسی کیفری از دوره مرور و جمع بندی ویژه آزمون قضاوت 97 از ساعت 9 امروز، یکشنبه 15 مهرماه آغاز و تا ساعت 14 امروز ادامه خواهد داشت.آیین دادرسی کیفری اين دوره را که مدت آن 5 ساعت است را دکتر کامفر تدریس می نمایند

«استعداد شغلی»


کلاس استعداد شغلی از دوره مرور و جمع بندی ویژه آزمون قضاوت 97 از ساعت 15 امروز، شنبه 14 مهرماه آغاز و تا ساعت 20امشب ادامه خواهد داشت.استعداد شغلی اين دوره را که مدت آن 5 ساعت است را دکتر عرفانیان تدریس می نمایند

«اصول فقه»

 

کلاس اصول فقه از دوره مرور و جمع بندی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 14:30 امروز، جمعه 13 مهرماه آغاز و تا ساعت 19:30امشب ادامه خواهد داشت.اصول فقه اين دوره را که مدت آن 5 ساعت است را استاد سمیع پور تدریس می نمایند«حقوق مدنی»

کلاس حقوق مدنی از دوره مرور و جمع بندی ویژه آزمون قضاوت 97 از ساعت 8 بامداد امروز، جمعه 13 مهرماه آغاز و تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت.حقوق مدنی اين دوره را که مدت آن 6 ساعت است را استاد ترکمن تدریس می نمایند

«حقوق تجارت»


کلاس حقوق تجارت از دوره مرور و جمع بندی ویژه آزمون قضاوت 97 از ساعت 15 امروز، پنجشنبه 12 مهرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.حقوق تجارت اين دوره را که مدت آن 5 ساعت است را استاد ارشدی تدریس می نمایند


«آیین دادرسی مدنی»کلاس آیین دادرسی مدنی از دوره مرور و جمع بندی ویژه آزمون قضاوت 97 از ساعت 9 بامداد امروز، پنجشنبه 12 مهرماه آغاز و تا ساعت 14 امروزادامه خواهد داشت.آیین دادرسی مدنی اين دوره را که مدت آن 5 ساعت است را استاد قائم مقامی تدریس می نمایند

«حقوق جزا»


کلاس حقوق جزا از دوره مرور و جمع بندی ویژه آزمون قضاوت 97 از ساعت 14 امروز، چهارشنبه 11 مهرماه آغاز و تا ساعت 19 امشب ادامه خواهد داشت.حقوق جزا اين دوره را که مدت آن 5 ساعت است را دکتر صبری تدریس می نمایند

برچسب ها: دوره مرور و جمع بندی ویژه قضاوت 97