با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس های دوره نکته گویی و آموزش تست زنی ویژه وکالت 97

«استعداد شغلی»

 

اولين جلسه کلاس استعداد شغلی از دوره نگته گویی و آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97از ساعت 10 امروز،شنبه 7 مهرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این دوره دو روزه بوده و مدت آن 20 ساعت است که توسط دکتر عرفانیان تدریس می شود.

«حقوق مدنی»

 

اولين جلسه کلاس حقوق مدنی از دوره نگته گویی و آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97از ساعت 10 امروز،پنجشنبه 5 مهرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این دوره دو روزه بوده و مدت آن 20 ساعت است که توسط استاد شعبانی تدریس می شود.


«حقوق جزا»


اولين جلسه کلاس حقوق جزا از دوره نگته گویی و آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت97 از ساعت 10 امروز،دوشنبه 2 مهرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این دوره دو روزه بوده و مدت آن 20 ساعت است که توسط دکتر فرهی تدریس می شود.


«حقوق تجارت»


اولين جلسه کلاس حقوق تجارت از دوره نگته گویی و آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت97 از ساعت 10 امروز،شنبه 31 شهريور آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این دوره دو روزه بوده و مدت آن 20 ساعت است که توسط دکتر قربانی تدریس می شود.


«اصول فقه»


اولين جلسه کلاس اصول فقه از دوره نگته گویی و آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت97 از ساعت 10 امروز،جمعه 30 شهريور آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این دوره دو روزه بوده و مدت آن 20 ساعت است که توسط استاد سمیع پور تدریس می شود.


«آیین دادرسی مدنی»


اولين جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی از دوره نگته گویی و آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت97 از ساعت 10 امروز،دوشنبه 26 شهريور آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این دوره دو روزه بوده و مدت آن 20 ساعت است که توسط دکتر عمروانی تدریس می شود.«آیین دادرسی کیفری»


اولين جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری از دوره نگته گویی و آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت97 از ساعت 10 امروز،شنبه 24 شهريور آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این دوره دو روزه بوده و مدت آن 20 ساعت است که توسط دکتر کامفر تدریس می شود.برچسب ها: دوره نکته گویی و آموزش تست زنی ویژه وکالت 97