با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری دوره جامع نکته گویی و آموزش تست زنی ویژه وکالت97

«آیین دادرسی کیفری»


اولين جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری از دوره جامع آموزش تست زنی ویژه آمادگي آزمون وکالت 97 از ساعت 9 بامداد امروز، چهارشنبه 11 مهرماه آغاز و تا ساعت 14 امروزادامه خواهد داشت.آیین دادرسی کیفری اين دوره را که مدت آن 30 ساعت است را دکتر کامفر تدریس می نمایند«حقوق جزا»


اولين جلسه کلاس حقوق جزا از دوره جامع آموزش تست زنی ویژه آمادگي آزمون وکالت 97 از ساعت 15 امروز، دوشنبه 26 شهريور آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.حقوق جزا اين دوره را که مدت آن 35 ساعت است را دکتر زارع تدریس می نمایند

«اصول فقه»


اولين جلسه کلاس اصول فقه از دوره جامع آموزش تست زنی ویژه آمادگي آزمون وکالت 97 از ساعت 10 امروز، پنجشنبه 22 شهريور آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.اصول فقه اين دوره را که مدت آن 30 ساعت است را استاد سمیع پور تدریس می نمایند


 

 

«حقوق مدنی»


اولين جلسه کلاس حقوق مدنی از دوره جامع آموزش تست زنی ویژه آمادگي آزمون وکالت 97 از ساعت 14:30 امروز، چهارشنبه 21 شهريور آغاز و تا ساعت 20:30 ادامه خواهد داشت.حقوق مدنی اين دوره را که مدت آن 42 ساعت می باشد، استاد شعبانی تدریس می نمایند


«حقوق تجارت»


اولين جلسه کلاس حقوق تجارت از دوره جامع آموزش تست زنی ویژه آمادگي آزمون وکالت 97 از ساعت 9 صبح امروز، سه شنبه بیستم شهريور آغاز و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت.حقوق تجارت اين دوره را که مدت آن 35 ساعت مي باشد،استاد ارشدی تدريس مي نمايند.

 


 برچسب ها: تصاویر برگزاری دوره تست زنی جامع ویژه وکالت